Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) er viktigere enn politikere. De jobber med hjertet, og ønsker alt godt for mennesker som trenger BPA-assistenter i sin hverdag. Kommunen bør tenke på respekt for menneskers rettigheter. Håper de har tid til å besøke alle brukere og høre deres historier før avgjørelser tas.