La meg forsikre Jørn Roald Wille om at undertegnede og partiet Rødt ikke har tenkt til å leggene ned våpnene i kampen mot velferdsprofitørene. I et avisinnlegg spør Høyres representant Wille om jeg vi nyansere min ordbruk i om tilbydere av BPA kan karakteriseres som nettopp: velferdsprofitører. Det vil jeg ikke.

Les Willes innlegg her: Rødt og BPA, to spørsmål

Men la meg svare på noen av de andre meningene som kommer fram i Willes kommentar. «Kanskje denne runden er nyttig, kanskje posisjonen innser at også de som er privat ansatte kan levere gode helsetjenester» Det blir vanskelig for undertegnede å uttale seg på vegne av hele posisjonen men jeg kan tenke meg at de fleste vil være enig i at; Private ansatte gir selvfølgelig gode helsetjenester. Det går ikke et skille mellom de ansatte som jobber i det private eller det kommunale på kvalitet de gir i arbeidet. Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder både tilgjengelighet og kvalitet på nettopp helsearbeid. Det skal vi være glad for.

De ideologiske spørsmålet om å satse på statlig og kommunal velferd eller privatstyrt velferd er noe ganske annet.

Wille fortsetter; «For Rødt så betyr enkeltmenneskets valgmuligheter lite, synd at det ser ut som om resten av posisjonen også er enig i dette.» Dette er en påstand jeg på det sterkeste vil tilbakevise. Enkeltmenneske har en høy verdi i Rødts politikk, vi slåss for mannen i gata og for kvinners rettigheter, for personer med funksjonsnedsettelser rett til likestillingsverktøyet m.m. Jeg opplever også at nettopp posisjonen er opptatt av enkeltmenneskets rettigheter, muligheter og valgmuligheter. Derfor fattet vi nettopp vedtaket om å at saken om Arbeidsansvaret for BPA ble sendt tilbake med flere fakta i saken og med en høring hvor nettopp tjenestemottagerne får uttale seg om hva som er viktig for dem i denne tjenesten.

Høyres representant sier at det at; «Tenk posisjonen skal lytte til de det gjelder. Det er jo nytt...» La oss håpe at det er eksempel til etterfølgelse, fordi posisjonen mener nemlig vi bør lytte til brukerne av tjenester når vi skal fatte vedtak som har innvirkning på folks liv og hverdag. Dette vil ha veie tungt på vektskålen når politikerne i posisjon skal bestemme seg for hva vil vil gå for i denne saken. La meg spørre Wille om Høyre noen gang vurderte en høring da de med sin ideologi la ut hjemmebaserte tjenester ut på anbud eller da de valgte å privatisere Orkerød med sitt kommunale kompetansesenter på demens? Ble brukerne spurt?

For posisjonen er det viktig å ta brukernes ønsker på alvor, og lytte til dem som dette berører, det er det vi nå gjør. Så skal vi i hovedutvalg og i kommunestyret behandle saken politisk, når nå høringen snart er over. Hvor saken da ender får vi se men jeg er sikker på at vi også i resten av denne prosessen skal sette brukernes meninger høyt når vi tar være beslutninger. Kanskje vil vi vente på rapporten om foreslåtte forbedringer innen BPA, som vil bli forelagt Stortinget 1 juni 2021.

Påstanden om at vi ved en eventuell kommunal overtagelse vil ta fra tjenestemottagerne rettigheten til selv å kunne bestemme hvem som skal være ens armer og bein er igjen, dessverre, i denne debatten, nok en villedning og en feil framstilling av fakta.

Jeg føler jeg også nok en gang må minne om at det er Rådmannens forslag og kommunalisere hele tjenesten. Den politiske plattformen gjør et skille mellom det ideelle og private. Der det kun er det private som var tenkt kommunalisert. Forslaget om å privatisere hele tjenesten er gjort ut ifra en tanke om at virksomheten må være stor og robust nok, for å levere den kvalitet som forventes.

Vi har i Moss i dag flere tilbydere av BPA, en som regnes som Ideel; Uloba og fire private; Olivia assistanse, Stendi, Aberia og Assister meg. To av de private tilbyderne har samme eier, som igjen eies, som igjen eies, via et PF Fond i Stockholm og til slutt ender vi på en adresse midt i Stillehavet. Et av de andre firmaene er et selskap som beleilig har skiftet navn etter en mye omtalt rettsak. Dette er kjente kjennetegn på selskaper som personer i mitt parti ofte omtaler som «velferdsprofitører». Rødt mener at disse selskapene bryter ned fellesskapsløsningene, ved at skattepenger som bevilges til velferd sluses ut de ordninger som de er gitt til, og isteden ender opp i private eieres lommer. Men om du spør meg om kvaliteten de leverer til BPA brukerne i Moss, tror jeg ikke det er noe å si på den. Like fullt er de i Rødts sjargong: velferdsprofitører.

LES OGSÅ:

Rødt og BPA, to spørsmål

Mangfoldige eller ensartede Moss...

BPA i Moss: Hvilken tjeneste, og i hvilket omfang, vurderes til å være nødvendig og forsvarlig?

Tre mødre fortalte sine familiehistorier, gjorde sterkt inntrykk på politikerne

Vi frykter for at barn og unge brukere vil få et vanskeligere liv og en tøffere oppvekst med en kommunalisert BPA-ordning