For FrP står brukernes valgfrihet over kommunepolitikeres frihet til å ta denne friheten fra brukerne. Tvangskommunalisering av BPA-tjenesten (Brukerstyrt personlig assistent) er ikke veien å gå for å gi personer med funksjonsnedsettinger friheten i hverdagen vi andre tar for gitt.

Det er fint at Senterpartiets varaordfører i Moss er opplest på ulike ideologier, men han bommer når det kommer til BPA-tjenesten. For i sin jakt på å løsrive seg fra ideologi låser han seg fast i den. I sin iver etter å skulle fatte beslutninger for «alle» låser han seg fast i venstreside-ideologi og glemmer å se den enkelte bruker og vedkommendes behov.

Fremskrittspartiet er bekymret hver gang en kommune ønsker å tvangskommunalisere tjenesten så mange er avhengige av. BPA er ikke det samme som hjemmehjelp, det er en egen tjeneste hvor en personen med assistensebehov skal kunne leve et friest mulig liv.

ULOBA som både er en ideell organisasjon og interesseorganisasjon for personer med nedsatt funksjonsevne viser viktigheten av hvorfor de som trenger BPA trenger et mangfold av tilbydere. Det er den som skal ha assistenten tett på seg flere timer i døgnet som må avgjøre hva som er viktig for vedkommende, ikke en potensiell (og spekulativ) innsparing i kommunebudsjettet og varaordføreren fra SP som skal bestemme hva som er det beste.

For når et menneske har funksjonsnedsettelser ser livet ganske annerledes ut enn for oss andre. Selv enkle arbeidsoppgaver kan bli vanskelige. Da er det viktig at man får assistenter som kan hjelpe til med det som trengs for å få hverdagen til å gå opp. I tillegg skal en BPA være en følgesvenn som hjelper med alt fra praktiske til sosiale ting for å leve så normale liv som mulig – til tross for utfordringer i hverdagen.

Da vi satt i regjering fikk vi gjennomslag for regelendring som sikrer at du er omfattet av retten til brukerstyrt personlig assistanse etter at du fyller 67 år. Etter at enkelte kommuner tok tjenestetilbudet fra brukerne etter de fylte 67 år. Moss kommune ser helt bort ifra brukermedvirkning, erfaringen viser at brukerne selv ønsker å kunne velge mellom private, ideelle eller kommunal leverandør. Den friheten vil kommunen frarøve brukerne, noe vi i Fremskrittspartiet reagerer sterkt på. Kampen for en verdig BPA-ordning er ikke over.