Den siste tiden har den politiske debatten i Moss vært preget av saken om at Moss kommune vurderer å ta over ordningen om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). En ordning som fungerer akkurat slik den er tiltenkt, og som gir brukerene valgfrihet og mulighet til å leve et tilnærmet normalt liv på tross av forskjellige funksjonsnedsettelser.

I dag kan brukerene av BPA-ordningen i Moss velge mellom flere forskjellige private leverandører avhengig av deres egne behov og ønsker. Dette er en valgfrihet som styrker kvaliteten på tjenesten de mottar, og en frihet som brukerene selv ønsker å beholde. Dessverre så ønsker kommunen og flere av de sosialistiske politikerne i Moss å frata brukerene denne friheten, og rettigheten. Jeg har aldri opplevd så stor motstand mot en politisk sak i alle mine år som politiker.

Folk er rasende på kommunen og de sosialistiske politikerne.

Moss FrP er opptatt av at tjenestene kommunen leverer er så gode som mulig. Dette får vi ved å beholde konkurransen om brukerene, samtidig som kommunen betaler for tjenesten. Det som er enda viktigere er å la pleietrengende mennesker få beholde valgfriheten. De forskjellige BPAleverandørene spesialiserer seg på forskjellige områder og behov.

Ingen mennesker er like, og de må få velge sine leverandører ut i fra egne behov og ønsker. Dette er en grunnleggende rettighet som Moss FrP alltid vil kjempe for.

LES OGSÅ:

«Jeg har disse menneskene rundt meg hele døgnet og kroppen min er ingenting uten hjelpen fra disse menneskene.»

Om de frie valgs privilegier

Bønn fra pårørende: – Hvorfor ikke snu en annen stein?

Utvalgleder etterlyser fakta, det gir vi ham gjerne

BPA: De jobber med hjertet

BPA-saken: Kommunen bør snu en annen stein

Funksjonshemmedes råderett