Her er årsaken til brannutrykningen i Moss sentrum