Med interesse har jeg lest Stortingsrepresentant Tage Pettersens kronikk av 2. februar der han etterlyser ambisjoner på vegne av Moss. Han minner oss på hvor lite som er gjort i Moss gjennom tidene for å løse problemene med RV 19. Jeg tar det for gitt at han da også inkluderer den tiden han selv var ordfører i byen. Trøsten hans må være at det er mange ordførere og politikere han må dele skylden med. Det har vært mye snakk! Handling har det vært mindre av.

Jeg er overrasket over hvor få som er interessert i å få fjernet både fergen og RV 19 fra Moss og få startet et prosjekt som kan få en bro over fjorden for å binde Østfold og Vestfold sammen. Å få fjernet trafikken til og fra Vestfold fra sentrum må være et overordnet mål som alle i Moss burde arbeide for.

At politikerne i Østfold aksepterer at man på riksplan bestemmer at «en fergefri forbindelse mellom Moss og Horten legges på is» viser en passiv holdning til fylkets infrastruktur. Formuleringen som er brukt burde vært motsagt og fjernet av politikere fra begge sider av fjorden.

Tanken om en bro er ikke ny. Mange utredninger er gjennom årene blitt borte i politisk prat. I 1987 (for 32 år siden!) besluttet daværende Borre kommune å utrede veiforbindelse over fjorden. Året etter fastslo Statens Vegvesen at en fast veiforbindelse over fjorden mellom Vestfold og Østfold var teknisk og økonomisk gjennomførbart og ville ha betydelige samfunnsmessige fordeler. Også i 1993 ble både fast jernbane- og veiforbindelse mellom de to fylkene på nytt utredet. Senere er det gjennomført utredninger på fylkesplan både i Vestfold og Østfold.

I juni 2007 var det en debatt i Stortinget etter at to såkalte «dokument 8-forslag (representantforslag) var fremmet. Stortinget bifalt da enstemmig at de to forslagene om å utrede en Oslofjordforbindelse mellom Østfold og Vestfold skulle vedlegges protokollen. Daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) var i debatten svært negativ, men lovet en «konseptvalutgreiing» av saken. Den skulle ta ca to år. Senere har intet skjedd.

Det kan ikke herske tvil om at både fergen Moss-Horten og Oslofjordtunellen mellom Frogn og Hurum trenger å bli erstattet av et nytt og moderne vegsystem for å binde de to sidene av Oslofjorden sammen. Fergen til Bastø Fosen har i mange år vært et mareritt for Moss. At det må settes en stopper for denne trafikken er åpenbart for de fleste, men politikerne er veldig bundet til bruken av en ferge.

Hvorfor ikke tenke nytt, og vurdere hvordan en bro kan forbedre kommunikasjonen på begge sider av fjorden? Broa over Øresund har for eksempel revolusjonert samhandlingen mellom København- og Malmø- regionene. En kombinert jernbane/veibro fra Horten til Moss/Rygge vil kunne bidra til en revolusjonering av infrastrukturen rundt Oslofjorden. Hva med å realisere en jernbanering og motorvei Oslo- Ski- Moss – Horten – Drammen – Oslo? Det må være løsningen på infrastrukturutfordringene i Norges tettest befolkede område.

«Umulig å realisere», sier kanskje politikerne. Selvsagt vil det være et prosjekt som vil overgå alle de vi tidligere har hatt i Norge. Men det er bygget mange lange broer rundt om i verden.

 I flg. Google er verdens lengste bro over hav 55 km lang og går mellom Hongkong og Macao. Avstanden mellom Moss og Horten er ca. 10 km. «Det blir for kostbart for oss», sier politikerne. Selvsagt vil motstandere komme med mange motforestillinger om at det blir for dyrt og for vanskelig. Men oljelandet Norge har penger til det som politikerne vil ha penger til.

Oljepengene vil fortsette å strømme inn i statskassa til Siv Jensen i mange år til. Dessuten vil og en bro over Oslofjorden også være til kommende generasjoners beste! Spørsmålet blir om politikerne ser hvilken forbedring av infrastrukturen man kan få gjennom å knytte sammen Østfold og Vestfold gjennom en kombinert jernbane- og veibro. Det må satses dersom man skal få til noe. Generelt er det i Norge for mye prat og lite handling. Min anbefaling at det må handles for å få til en revolusjon i infrastrukturen i Norges tettest befolkede område.

Jeg avslutter med en god leveregel: «If there is a will, there is always a way».

LES OGSÅ:

Riksvei 19: Om å ta ansvar

La oss ta med alt om RV 19, Tage – ikke kun det som høres bra ut

Etterlyser ambisjoner på byens vegne

Åpent brev til byens næringsliv om pågående samferdselsfiasko i Moss 

Hva skjer over fjorden?

Rørbru som alternativ fjordkryssing, sør for Moss og Horten

Fremtidsrettet løsning for fjordkryssing