Regjeringa fortsetter den trenden som har vært de siste åtte åra med å føre en politikk som gir færre og større gårder. Det er de mest lettdrevne gårdene som vil være med i framtida, og flere og flere bruk blir lagt ned.

Dette er en fare ikke minst for beredskapen i landet vårt. Det har vært et mål om at vi skal ha landbruk i hele landet, og sjølforsyning av mat. Dette er også vi i Partiet De Kristne opptatt av.

Det store gapet mellom krav og tilbud oppfattes som en hån mot bondenæringa og opprøret var i gang lenge før tilbudet ble lagt på bordet. Leder i Norges Bondelag uttaler at han aldri før har opplevd så sterkt trøkk fra medlemmene som dette året. Og ikke minst unge bønder har nå engasjert seg og sagt at inntektsgapet til andre yrkesgreiner må utjevnes. Kravet er stort til de som driver gårdsbruk, ikke minst dyreproduksjon, både når det gjelder kvalitet og dyrevelferd. Arbeidsmengden helg og virke fører til langt over det timetall andre yrkesgrupper opererer med, og gapet mellom inntekt og pris på varer, tjenester og investeringer er bare økende. Nå er NOK NOK, og opprøret er i gang. PDK har forståelse for frustrasjonen.

Ikke minst er det nye krav for dyrevelferden, og flere må investere i løsdriftsfjøs, derfor er ett av årets krav økt investeringspakke.

PDK ser med forventning fram til Stortingsforhandlinger og om de enkelte partier som har talt varmt for Landbruket følger opp sine lovnader.

Inger Marit Sverresen

2.kandidat PDK Østfold

Lokallagsleder PDK Sarpsborg

Medlem av Sentralstyret