Gå til sidens hovedinnhold

Bunntråling av Oslofjorden er verre enn antatt

DEBATT

Bunntråling ødelegger ikke bare for torsken - det slipper også ut mer klimagasser enn samlet norsk flytrafikk.

Første helg i påsken vedtok Miljøpartiet De Grønnes landsmøte å forby bunntråling. I den anledning kunne man lese en sak i Moss Avis 25 mars om at torsken forsvinner fra Oslofjorden på grunn av nettopp bunntråling, der jeg var intervjuet. Saken har møtt møtt motstand fra flere i fiskerinæringen, blant annet med et innlegg fra Fiskerlaget Sør i aviser rundt om i fylket.

Kritikerne i fiskerinæringen har en tendens til å insistere på at bunntråling er bedre regulert i Norge enn i andre land og at kun “skånsom” bunntråling tillates. Det er altså ikke bunntråling som er problemet, mener de. Dette påstår de samtidig som Havforskningsinstituttets rapport Krafttak for kysttorskensier at nettopp bunntråling er en hovedårsak til at torsken forsvinner fra Oslofjorden. At dette ikke får større anerkjennelse i fiskerinæringen er trist, særlig fordi Oslofjorden er blant verdens mest intenst trålte kystområder, i følge rapporten. Båter under 15 meters lengde slipper dessuten å registrere hvor de har trålt, og det er i seg selv et problem som viser at dette ikke er godt nok regulert.

Vi i MDG følger råd fra forskningen og kan ikke ensidig høre på dem med egen næringsinteresse i saken. Derfor vil vi redusere trålinga i tråd med FNs bærekraftsmål, med 30%, og forby bunntråling i nasjonalparkområdet fordi tråling er hovedårsaken.

Vi anerkjenner også at trålforbud i nasjonalparken, og reduksjon ellers, gir en stor endring i fiskernes næringsutøvelse og forstår at det gir utfordringer for deler av Hvaler-samfunnet. Den enkelte fisker må få hjelp til å omstille til bærekraftige fangstmetoder, og vi må sammen markedsføre Hvaler-reker uten bi-smak for å øke bevisstheten og betalingsviljen.

Dette handler ikke om å være føre-var i tilfelle bunntråling er skadelig. Bunntrål er og blir bunntrål: et redskap som skraper langs havbunnen med store lemmer på hver sin side. Skadene dette påfører havbunnen i Oslofjorden og Skagerak er godt dokumentert. Vi må minne om at havbunnen ikke kan brukes som «åker» for fiskerne, der de kan høste av et «ørkenlandskap» der kun reker trives. Reka er tross alt egentlig en luksusvare. Luksusvarer tåler at vi tar høyere pris for å bruke fangstmetoder som er bærekraftige.

Rapporten fra Havforskningsinstituttet slår fast at bunntråling har ført til en drastisk reduksjon av torskebestanden i Oslofjorden. Nå viser et nytt studie at bunntrålingens “ploging” av havbunen fører til enorme klimagassutslipp når bunnen rives opp og slipper løs CO2. Disse utslippene er så store at klimagassutslipp fra trålfiske overgår utslipp fra fly og Norge er blant de 10 verste landene i hele verden!

Nå må vi lytte til forskningen og tilpasse politikken deretter. For å ha et bærekraftig fiskeri i Oslofjorden er vi avhengig at det eksisterer torsk og intakte marine økosystem. Derfor må bunntråling forbys og erstattes av mer skånsomme fangstmetoder som teiner.

Fortsetter vi å tillate destruktive fiskemetoder som bunntråling, så taper alle, både livet i havet, folk flest, fritidsfiskerne og yrkesfiskerne selv.

Kommentarer til denne saken