Butikken var en institusjon – nå rives den

Eiendommen etter gamle Spar på Dilling er nå i ferd med å rives for å gjøre plass til ny jernbane. Den tidligere eieren – og mangeårig kjøpmann på landhandelen – synes det er vemodig.