Byforskjønnelse og det nye stativet utenfor ved Parkteatret