Åtte kandidater er foreslått til Byggeskikkprisen 2014 i Rygge. De åtte kandidatene er:

  • Kurefjordveien 519, restaurering av våningshus.
  • Medgårdskogen 16, garasje og uteanlegg.
  • Noatunveien 30, renovering av småbruk.
  • Kjellerødveien 35, restaurering av hus fra 1700-tallet.
  • Roersveien 80, restaurering av våningshus fra 1845 og tilbygg fra 1910.
  • Larkollveien 211, restaurering av murhus.
  • Festeveien 3, enebolig med sokkelleilighet.
  • Festeveien 46, enebolig.

Viktig pris

Kulturkonsulent Trine Syvertsen var en av dem som satt i juryen:

– Det var vanskelig, og vi diskuterte lenge, for det var jevnt. Det var flere fine rehabiliteringer, og noen nybygg, sier hun.

Ifølge statuttene deles byggeskikkprisen ut for å motivere og påskjønne arbeidet med god byggeskikk. Prisen består av en bronseplate med inskripsjon, et diplom, og selvsagt heder og ære. Videre heter det:

– Prisen skal gis til huseiere eller byggherrer som har gjennomført prosjekter som på en fortjenstfull måte er tilpasset distriktets bygningsmiljø eller kulturlandskap, og som ivaretar lokal byggeskikk og håndverkstradisjon.

– Det er viktig å ha fokus på god byggeskikk. Både når det gjelder selve bygget, men også stedstilpasning, bruk av tradisjoner og nytenkning, sier Syvertsen.

Bygdedag

Prisen deles ut på bygdedagen i Rygge, nærmere bestemt på bygdetunet søndag 7. juni. Her skjer det også mye annet:

– Tradisjonen tro vil det bli aktiviteter på tunet og underholdning fra scenen. I år starter dagen med pilegrimsvandring fra Gullfunnet til Rygge kirke allerede klokka ni, sier Kristin Kubberød i Rygge kommune.

Lag og foreninger vil presentere en rekke aktiviteter. Nytt i år er at Vansjø maskinlag og Rygge flyhistoriske forening stiller med ulike veteranmaskiner og -kjøretøyer.

Det blir «Tøffe toget», hesteridning og ansiktsmaling for barna, samt tradisjonsrike bakervarer, åpen smie og åpne museer. Fra scenen blir det variert underholdning. I tillegg til byggeskikkprisen blir det delt ut kulturpris, og årets bygdebarn skal presenteres. Drømmestipendet utdeles av ordføreren.

– Vi har utrolig mange talenter i distriktet og vi har gleden av å presentere flere av disse både fra scenen og i en egen konsert i Rygge kirke, med Varna Unge Solister under ledelse av Terje Moe Hansen, sier Kristin Kubberød.

I tillegg kommer RyggeMusikken og Rygge mannskor, duoen «Den gode melodi», Sunniva Bakkerud Dagsvold, unge trekkspillere og line dance.