Med disse ordene overrakte byjubileumsgeneral Trygve G. Nordby onsdag formiddag 100 cd-er til Norges Blindeforbund Moss.

Cd-ene inneholder en innspilling av historieheftet «Moss. Fortid. Framtid», som historiker Åsmund Svendsen har skrevet og Rune Markhus har illustrert.

– Ikke alle er på nett

I en kronikk i Moss Avis i november i fjor, skrev byjubileumsgeneralen at jubileet skal være for absolutt alle.

– Vi vet at mange som enten har en synshemming eller sliter med dysleksi har vanskelig for å tilegne seg skriftlig informasjon. Derfor legger vi til rette for at alle som ønsker å få historieheftet opplest og figurene beskrevet, fra desember skal kunne gå inn på vår nettside www.moss2020.no og finne historieheftet som «lydbok», fortalte Nordby den gangen.

Nå har han og jubileumskomiteen tatt dette et hakk videre.

– Mange eldre er ikke på internett. Derfor gir vi nå ut heftet på cd, som en lydbok, forklarer han.

– Skikkelig imponert

– Jeg ble skikkelig imponert da Trygve ringte, sier leder Synnøve Myrdal i Norges Blindeforbund Moss.

– Oftest må vi syte og klage før noe skjer. Men her fikk vi en oppringning med ordene «vi i Moss2020 har laget en lydbok av historieheftet vi har gitt ut til byjubileet, vil dere ha den på cd?». Det er imponerende. Og selvsagt ville vi ha den. Med en snittalder i medlemsmassen på 73 år, så er cd perfekt. Våre medlemmer er glade i historie og liker å lære. Og nå skal vi få hjelp av Norges Blindeforbund Østfold slik at vi får sendt ut cd-en til alle våre medlemmer, smiler mosselederen.

Hun gir også honnør for billettsystemet på byjubileets hjemmesider, der man uten noe om og men også kan bestille gratisbilletter til ledsagere. Med gyldig bevis har ledsagere rett til å komme gratis inn, men det er det slett ikke alle billettsystemer som tar høyde for.

– Moss2020 gjør det lille ekstra for oss, konkluderer Myrdal.

- Det koster så lite, bare man tenker på det i tide, bemerker Trygve G. Nordby, som i mange år var styreleder og nå er leder av fagrådet i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).