Byutvikling i Moss: Krysningspunkt, byplanlegging og folkehelse

Valget av fergeleie og RV19 vil kunne bli avgjørende for utviklingen i Moss sentrum når det gjelder luftkvalitet og godt bomiljø, og det vil få konsekvenser for mange tiår fremover, skriver Morten Dag Nilsen.

Valget av fergeleie og RV19 vil kunne bli avgjørende for utviklingen i Moss sentrum når det gjelder luftkvalitet og godt bomiljø, og det vil få konsekvenser for mange tiår fremover, skriver Morten Dag Nilsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt Det pågår for tiden en diskusjon og utredning hvor det nye fergeleiet skal ligge, og hvor nye RV19 skal gå. Mange er opptatt av å få fergeleiet og fergetrafikken ut av sentrum.
Et argument som ofte blir brukt, er at den «egne» trafikken, bl.a. til og fra Jeløy, kan vi håndtere.
I følge tall publisert i Moss Avis passerer 5-6000 kjøretøyer til og fra fergene Rådhusbrua i løpet av ett døgn.
Tallet for annen trafikk, altså trafikk som ikke har med fergene å gjøre, er 23 000, cirka fire ganger så mange som fra fergene.

En del av kjøretøyene i vår egen gruppe skal til eller kommer fra sentrum, men mange passerer Moss på vei til E6. På et informasjonsmøte arrangert av Statens vegvesen fikk vi opplyst at man vurderer flere traseer for RV19. En mulighet er over kulverten. «Taket» på kulverten blir så tykt- cirka tretti meter- at det ikke vil være noe problem å føre RV19 i tunnel under bakken, men over det nye jernbanesporet i kulvertområdet
I Moss planlegges det bygging av mange boliger i sentrum. Det er bred enighet om at det er svært positivt for byen.
Jeg har lagt merk til at flere av våre lokalpolitikere er opptatt av klimaspørsmål og bruker det i sin argumentasjon for løsninger de mener erfordelaktige for Moss by.

Det er svært positivt at politikere på alle nivåer er opptatt av klimaspørsmål, men jeg kunne ønske meg et litt større engasjement fra våre lokalpolitikere når det gjelder tiltak for å bedre luftkvalitet og forebygge sykdom i den kommunen de tilhører.
Konsentrasjonen av svevestøv og helseskadelige stoffer fra trafikken er ofte faretruende høy i Moss- spesielt om vinteren. Også når alle biler og trailere blir klimavennlige, vil svevestøv fra kjøretøyer utgjøre et lokalt helseproblem. Innånding av svevestøv kan føre til- og forverre- luftveissykdommer som astma og KOLS og hjerte-/karsykdom.

Dersom man velger en løsning hvor RV19 kan ta med seg den lokale trafikken som skal til og fra E6 i tillegg til fergetrafikken, vil man kunne redusere mengden med svevestøv betraktelig. I tillegg vil man kunne få vesentlig redusert trafikk gjennom byen, noe som vil gjøre Moss til et mer attraktivt sted både å bo og oppholde seg.

Det kan hende at det på et eller annet tidspunkt vil komme en fergefri forbindelse over fjorden i nærheten av Moss, men slik det ser ut nå, er det svært få av oss som lever i dag, som vil få oppleve den. Det vi imidlertid vet, er det en stor del av byens befolkning bor på Jeløy, og at det er mange kjøretøyer som passerer Rådhusbrua hver dag på vei til og fra E6- og som ikke er en del av fergetrafikken.


Valget av fergeleie og RV19 vil kunne bli avgjørende for utviklingen i Moss sentrum når det gjelder luftkvalitet og godt bomiljø, og det vil få konsekvenser for mange tiår fremover. Jeg håper at politikerne våre velger en løsning for RV 19 i tunnel som kan ta med seg både fergetrafikken og den lokale trafikken som skal til og fra E6.
Det synes jeg folk i Moss fortjener!
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken