– Sløsing med seks milliarder kroner

Protest: Det som skal skje i dette området blir ikke mottatt med glede, og nå inviterer utbyggingsmotstanderne til protestmøte foran Stortinget. foto: geir hansen

Protest: Det som skal skje i dette området blir ikke mottatt med glede, og nå inviterer utbyggingsmotstanderne til protestmøte foran Stortinget. foto: geir hansen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert Jonathan Parker, Leder i BBM (Bedre Byutvikling Moss)

DEL

ByutviklingPolitikerne må løsne samferdselsknuten med dobbeltspor og Rv19 i Moss!

De fleste kjenner saken nå. BaneNOR vil ha den dyreste jernbaneløsning pr kilometer i hele Norden. Kilden for kostnadsanslaget på 9,26 milliarder skattekroner er svært usikker fordi kvalitetssikringsrapporten som Stortinget har forlangt holdes hemmelig. Traséen foreslås i et tettbefolket og risikabelt kvikkleireområde. Den vil rasere en bydel, får en dårlig linjeføring med krappe svinger og vil sperre for Rv 19 i tunnel. Norsk Bane har et alternativ som er kostnadsberegnet til 5,6 milliarder kroner. Dette er vesentlig dyrere pr kilometer enn mange tilsvarende prosjekt. Kvalitetssikring trengs før usikkerhetsrammen (på +/-40%) kan reduseres til et akseptabelt nivå før utbygging. Tiltaket er mye mer skånsom, uten riving av boliger, 3,5 milliarder billigere, med kortere, mindre risikabel og mer effektiv linjeføring og sperrer ikke for Rv19. Saken står likevel i stampe.

Vegvesenets mulighetsstudie den 3. november ble en kalddusj for alle. Befolkningen i Moss aksepterer ikke lang utsettelse av Rv19 og 256% økning i bompenger med 2,5 milliarder og riving av opptil 30 flere små og store hus langs Rv19.

Statens vegvesen kan ikke flytte fergeleiet eller utrede en forkastet trase fra Kleberget til Årvoll uten lange konsekvensrunder. Det bekreftes også at Norsk Banes forslag ikke sperrer for den godkjente Rv19. Norsk Banes løsning er i tråd med kravene til Intercity og statens krav om effektiv ressursutnyttelse.

I 1999 utredet konsulentfirmaet Grøner en Rv19 i tunnel til Jernbanegata og Jeløy med forbindelse til E6 via Mosseporten og Årvoll. Slik kan trafikknuten løses og kanalbroen gjenåpnes for båter med mast.

Vi konstaterer at BaneNORs trasé medfører sløsing av til sammen 6 milliarder kroner av våre skattepenger, for en bane som sperrer for den godkjente Rv19 i tunnel gjennom Moss!

Politikerne må bestille en kvalitetssikring av Norsk Banes trasé.

Den er uten omvei til Moss havn og hindrer ikke Rv19. I følge havnas Tekniske sjef er en rask løsning av Rv19 avgjørende for havna. Han opplyste at den nye planen åpner for et godspor med et smalt areal ved siden av til godshåndtering, men antydet at dette var kostbart og mindre aktuelt. Godssporet til havna var i sin tid en hovedforutsetning for det problemfylte trasévalget.

Bystyret 12.11.17 fikk kort tid sett i forhold til sakens alvor, og ordføreren avviste votering av et forslag om at riksvei og dobbeltspor må koordineres.

Vedtakene som foreligger hindrer vurdering av andre vegtraséer gjennom Moss. Kommuneansatte, Bane Nor og Statens vegvesen er bundet av gjeldende mandater de får fra lokale og sentrale myndigheter. Statsråden venter på en krisemelding fra bystyret, mens bystyret tror de kan miste en plass i køen.

Vi har tatt ansvar, og vil legge fram vår sak med appeller, sanger og underskrifter.

Stortinget har det overordnede ansvaret for at samferdselsløsninger i Moss og Østfold er i tråd med kravene som de selv har stilt for Rv19 og Intercity banen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags