Tre av landets virkelige tungvektere i arkitektbransjen sitter ved tegnebrettet og former Verket som den nye urbane bydelen i Moss. Forslagene fra arkitektene inneholder blant annet elvepromenade, båthavn, kulturtorg, signalbygg og gangbruer.

A-lab er nok mest kjent for Barcode-rekken i Oslo (i samarbeid med Dark). Men også MAD AS og Niels Torp har sett på hvordan den gamle Petersonfabrikken kan bli en spennende ny bydel.

Bildeserie

Slik kan den nye bydelen Verket se ut

Det er imidlertid grepene til de to førstnevnte som Høegh Eiendom AS har festet seg ved. Det presiserer Hans Baalerud, som er gruppeleder for Plan og Urbanisme-avdelingen hos Asplan Viak. Dette selskapet er hyret inn av Høegh for å styre denne delen av prosessen.

LES OGSÅ: Her kommer byens indrefilet - en gang i fremtiden

Spennende utvikling

– Det er viktig å spørre seg selv om hvem vi planlegger dette området for. Hva vil for eksempel boligkjøpere om 10, 20 og 30 år være opptatt av, sier Hans Baalerud.

Han stilte opp i det siste møtet i utvalget for miljø, teknikk og samferdsel for å oppdatere de folkevalgte på arbeidet med planene for Verket (som Høegh nå kaller hele det gamle fabrikkområdet).

– Resultatet av dette arbeidet er at det nå er samsvar mellom forslaget til sentrumsplan og områdeplan. Ved å flytte den planlagte gangbrua er også grunnlaget for innsigelse fra fylkesmannen bortfalt, påpekte Baalerud.

Han presiserte at den planlagte elveparken vil foredle byrommet og skape nye og grønne forbindelser. Ved utløpet av Mosseelva er Rabben (landtungen ut i sundet) klar til å bli byens neste sjønære bypark.

– Den kan også brukes som småbåthavn. Det kan gjøres raskt og med ganske enkle midler, forklarte Hans Baalerud til politikerne.

LES OGSÅ: Höegh selger eiendom i Moss

Kulturkvartal

Arkitektene i MAD og A-lab har tatt nye og spennende grep som Høegh Eiendom nå ser nærmere på. Det gjelder blant annet en diagonal forbindelse fra plassen nedenfor fossen og til sjøen.

A-lab foreslår å få flyttet gangbrua nærmere fossen og dermed skape forutsetninger for et kulturkvartal som binder kulturfunksjonene i Møllebyen sammen med utviklingen på Verket.

– Dette fremlegget fra A-lab gir grunnlag for større og mer robuste bykvartaler enn forslaget fra MAD, poengterer Hans Baalerud.

Alle forslagene legger til rette for en strandpromenade som bukter seg fra elva og nordover langs Sundet. Både A-lab og MAD foreslår å bygge tett inn mot elveløpet, men med en tydelig offentlig gangvei langs vannet.

Et åpent byrom mot Mossesundet er også tegnet inn i forslaget. Her kan byen få et spennende uterom om sommeren som er skjermet for vær og vind.

LES OGSÅ: Fra nedlagt fabrikk til moderne aktivitetshus