Om Myra-kameratene og alle milliardene

Innfartsveien i Moss.

Innfartsveien i Moss. Foto:

Av
DEL

DEBATTDet har tidligere vært etterspurt entydig dokumentasjon på at det er eiendomsutvikling som er premissgiveren når det gjelder plassering av jernbanestasjonen i Moss, og ikke jernbanefaglige hensyn. Dette er, slik jeg ser det, ikke fremskaffet. En slik dokumentasjon ville fått bred omtale i riksmedia, og sørget for avgangen til flere sentrale personer i Bane Nor SF.

Selv om det ikke er fremlagt noen entydig dokumentasjon om tvilsomme eiendomsspekulasjoner, mangler det ikke på skråsikre uttalelser om at det er nettopp dette som ligger bak. De aktørene som har gitt spekulasjonene rundt eiendomsutvikling ekstra liv de siste årene er RØDT, NY KURS, MDG og BBM (Myra-kameratene, de sterkeste forkjemperen for en utredning av Myra-alternativet, også kalt en kvalitetssikring av de som mener at det eksisterer et utredet Myra-alternativ.)

RØDT ved Eirik Tveiten:

«Fastsettingen av jernbanestasjonen ved Værla er så åpenbart i Rom Eiendoms interesser at en må jo tro på julenissen, dersom en hevder at denne beslutningen er gjort lokalt, eller ”i befolkningens i Moss interesser.” Rom Eiendom har behov for å investere milliarder i å bygge AS Sjøsiden som en Barcode light, og tjene milliarder på eiendomsspekulasjon. Hadde innbyggerne i Moss` interesser vært lagt til grunn hadde stasjonen vært plassert et helt annet sted!

BBM ved styret.

Jonathan Parker: «BBM konkluderer at BaneNOR setter eiendomsspekulasjon foran målsetting om en rimelig og velfungerende IC bane og foran helse, miljø og sikkerhet for Mossebefolkningen.»

Gullborg Møller Nielsen: «Det er derfor ikke deres overordnede mål å bygge den beste jernbanetrasen i Moss, men å sørge for at de får tilgang til byens indrefilet og de økonomiske tilganger den representerer».

John Bilek: «Her er det så mye som ikke henger på greip og åpenbarer mer og mer at hovedfokus for Bane Nor er eiendomsutvikling og ikke jernbane.»

Wenche Kristiansen: «Politikerne stoler blindt på BaneNor … og BaneNor har vi jo alle fått med oss.. tenker kun profitt. De skal finansiere jernbanen med boligspekulasjon.»

MDG ved Benedicte Lund:

«Dette handler kun om vilje, prestisje og Bane Nor sin opplevelse av oppdraget om å legge stasjonen i Værla, med påfølgende stor inntjeningsmuligheter på arealet de disponerer der nnede, gjennom sjøsiden AS.. Jeg gremmes!!»

NY KURS ved Trond Marthinsen

«For meg er det åpenbart. Det er mangel på åpenhet og ærlighet som er årsaken. Politiske standpunkter skapes og tilpasses til det overordnede mål om at Sjøsiden prosjektet skal genere store inntekter for Moss Kommune. For det er prosjekt Sjøsiden, og de inntekter som dette kan gi Moss kommune, som er det viktigste for makta i Moss – AP og Høyre»

Når det gjelder Ny kurs' uttalelse er jeg like forvirret som forrige gang jeg spurte om en oppklaring. Da spurte jeg om følgende: mener Ny kurs at enkelte politikere i Moss har klart å overtale Bane Nor til å legge en jernbaneløsning, som gjør at skattebetalerne må betale mange milliarder kroner mer enn nødvendig (basert på Norsk Bane sin rapport), til Værla, slik at Moss kommune kan drive med eiendomsspekulasjon i dette området?

Eller mener Ny kurs at AP og Høyre har latt seg lure inn i eiendomsspekulasjon av Bane Nor?

At det er Bane Nor sitt eiendomsselskap som styrer hele prosessen rundt stasjonsplassering i Moss?

En ting Myra-kameraten har felles, i tillegg til en sterk overbevisning om at Bane Nor er mer interessert i eiendomsspekulasjon enn i gode jernbaneløsninger, er at de er veldig opptatt av innbyggerinvolvering. Innbyggerinvolvering er en god ting, og krever at innbyggerne blir servert relevant og faktabasert informasjon. Jeg håper Rødt, Ny kurs, MDG og BBM nå kan komme med faktaopplysninger som bidrar til at innbyggerne i Moss kan ta stilling til om eiendomsutvikling spiller en så sentral rolle som de skal ha det til.

Noe mer håndfast enn at enten så tror du på meg eller så tror du på julenissen, eller tro på meg for jeg gremmes.

Hva med å komme med et oppsett som viser at Bane Nor tjener milliarder på å legge stasjonen i Værla? Med andre ord, gi innbyggerne innblikk i den informasjonen som har gjort at dere er så skråsikre i deres sak. Et slikt innblikk vil gi oss innbyggere i Moss mulighet til å sette oss nærmere inn i jernbanesaken, og gjøre oss i stand til å trekke våre egne konklusjoner. Innbyggerne bør forvente såpass av partier og organisasjoner som er sterkt kritiske til sine motparters agering/informasjonsdeling i jernbanesaken.

Personlig ville jeg hatt stor glede av å få innblikk i faktagrunnlaget som ligger til grunn for de skarpe kommentarene jeg har henvist til. Jeg klarer nemlig ikke å regne meg frem til at Bane Nor går i pluss ved å legge jernbanestasjonen i Værla.

Her kommer et regnestykke som er meget omtrentlig, men som allikevel gjør meg meget skeptisk til Myra-kameratenes voldsomme tro på at eiendomsspekulasjon i Værla er det som driver jernbaneutviklingen i Moss:

BBM har laget et forsalg til knutepunktutvikling på Myra som kan gi ca. 80 000 kvm med utbygging for Bane Nor Eiendom. I tillegg kunne Bane Nor Eiendom, ut i fra at avstanden fra Myra ned til dagens jernbanestasjon er akkurat innenfor en radius på 1000 m, utvikle dagens jernbaneområde ved Værla som en del av knutepunktutviklingen for Myra (Fra «Veileder for helhetlig knutepunktutvikling»: Nye boliger bør også lokaliseres i eller tett ved sentrum, helst innen en radius på 500 meter fra tunge kollektivknutepunkt og maksimalt innenfor en radius på 1000 meter. (Prosjekt Filipstad i Oslo ligger rundt en kilometer fra Nationaltheateret stasjon).

Videre har finansdepartementet skrevet følgende til MDG i Moss «På denne bakgrunn vil Bane NORs eiendommer som ikke lenger er nødvendig for kjernevirksomheten løpende bli vurdert for utvikling og eventuelt salg, på kommersielle vilkår. Bane NOR er et statsforetak og dermed tilfaller inntektene fra eventuelle salg «fellesskapet»».

Med tanke på Sjøside avtalen og nærhet, indikere dette at Bane NOR kan utvikle området i Værla, også ved en stasjonsplassering på Myra). Det betyr at Bane Nor Eiendom kunne bygget ut rundt 130 000 kvm med leilighets-, kontor- og næringsbygg ved en stasjonsplassering på Myra (Bane Nor er vel nå også eier av store deler av Nyquistbyen, areal som også er i en slik avstand at det kan benyttes til knutepunktutvikling ved en stasjonsplassering på Myra).

Ved dagens vedtatte plassering på Værla er det nevnt (TØI rapport 1550/2017) at man kan bygge ut rundt 200 000 kvm med leilighets-, kontor- og næringsbygg. Siden Moss kommune kan være med på å utvikle en del av området via Sjøsiden as, betyr det at Bane Nor Eiendom kanskje har mulighet til å utvikle rundt 130 000 kvm ved Værla (Nyquistbyen m.m., pluss 50 prosent av Sjøsiden as, hvor mange kvm som inngår i Sjøsiden as er jeg usikker på).

Utbyggingsarealet for Bane Nor, grovt sett, er det samme (eller større med tanke på Nyquistbyen) ved en stasjon på Myra, som ved en stasjon på Værla. Hvordan skal Bane Nor dekke inn en ekstra utgift (det skal visst koste mye mer å bygge jernbane ved Værla, enn ved Myra, ref. Norsk Bane) på rundt fem milliarder på eiendomsspekulasjon i Værla?

Jeg klarer ikke å regne meg frem til at Bane Nor kommer i pluss ved å tviholde på en jernbanestasjonen i Værla. Jeg kommer frem til at Bane Nor vil tjene milliarder på å legge stasjonen på Myra.

Hva er feil?

  • Er det kostnadsberegningene til Norsk Bane? Er det BBM sine tall om mulig utbyggingsareal ved Myra som er feil?
  • Er det TØI sine antagelse om utbyggingsareal ved Værla som er feil?
  • Er det antagelsen om at Bane Nor kan utvikle det gamle jernbaneområdet, ved en stasjonsplassering på Myra som er feil?
  • Eller er det slik at Bane Nor ikke ønsker å legge stasjonen på Myra pga. jernbanetekniske årsaker, og at eiendomsutvikling ikke er deres hovedfokus?

Jeg håper Rødt, Ny kurs, MDG og BBM kan dele de dataen/de beregningene de har tilgjengelig, og som har fått dem til å konkludere med at Bane Nor tjener mye/stort/milliarder på at stasjonen plasseres i Værla.

For at vi innbyggere skal kunne involvere oss, og vurdere på selvstendig grunnlag om uttalelser er korrekte, rasjonelle, populistiske, gitt for å tiltrekke seg velgere/medlemmer, gitt på bakgrunn av et ønske om «hevn» eller av andre årsaker, er vi avhengige av å få tilgang på underlagsdata.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags