Moss, tog, bil og ansvar

Ansvar: – Staten pålegger kommunene å samordne all planlegging med bred deltagelse og medvirkning fra alle berørte parter, men staten klarer ikke selv å samordne den planleggingen som Bane Nor og Statens vegvesen bedriver, skriver Torodd Hauger i denne kronikken.

Ansvar: – Staten pålegger kommunene å samordne all planlegging med bred deltagelse og medvirkning fra alle berørte parter, men staten klarer ikke selv å samordne den planleggingen som Bane Nor og Statens vegvesen bedriver, skriver Torodd Hauger i denne kronikken.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Kronikk/byutviklingVi er nå i den situasjonen at utbyggingen av jernbanen under Moss og den nye jernbanestasjonen ved Værla er under detaljplanlegging - og byggearbeidene er nært forestående. Statens vegvesen har ennå ikke bestemt traseen for nye RV 19, men vi vet at den må krysse jernbanen et eller annet sted - over eller under denne.

Dette lar seg selvfølgelig teknisk gjennomføre, men vil bli mer kostbart enn om utbyggingen av jernbanen og RV 19 hadde skjedd samtidig. Disse merkostnadene er helt og fullt statens ansvar.

Staten pålegger kommunene å samordne all planlegging med bred deltagelse og medvirkning fra alle berørte parter, men staten klarer ikke selv å samordne den planleggingen som Bane Nor og Statens vegvesen bedriver. Det er dette som er mest kritikkverdig i denne saken. Det er samferdselsministeren som sitter med det overordnede ansvaret for dette.

Kommunens ansvar i saker som dreier seg om statlig infrastruktur er å synliggjøre kommunens interesser og ønsker. Kommunen kan også presentere konkrete forslag til løsninger. Spørsmålet blir om kommunen opp i gjennom årene har vært klare og tydelig nok om kommunens interesser - og således bidratt til at Bane Nor og Statens vegvesen bl.a. har sett nødvendigheten av samordne sin planlegging.

Slik situasjonen nå fremstår, så må det konkluderes med at kommunens politikere og administrasjon ikke har vært gode nok i arbeidet med å ivareta kommunens mange interesser.

Så blir spørsmålet om hva som er årsaken til dette. Det kan være flere årsaker, men det mest iøynefallende har vært frykten for at kommunale utspill kan føre til utsettelse av byggingen av den nye jernbanen gjennom Moss - og at det har vært et overordnet politisk mål at jernbanen får en trasse som innebærer tilknytning til Moss Havn.

Avtalen mellom Moss kommune og jernbaneverkets eiendomsselskap har nok også gjort det vanskelig for kommunen å stille «krav». Jeg sitter med det inntrykk at andre kommunale interesser (løsningen for RV19, omfanget av sanering av boliger, ulemper under byggeperioden m.m.) av den grunn er blitt underkommunisert fra kommunens side.

Det bør også nevnes at verken kommunen, Bane Nor og SVV har tatt inn over seg at geologien i Moss er svært uensartet og utfordrende. Dette vet selv amatør-geologer. Planleggingen av både jernbane og RV19 burde allerede på 90-tallet ha startet med omfattende geologiske undersøkelser i hele det aktuelle området for traseer for jernbanen og RV 19. Dette ville gitt faglig grunnlag for å ekskludere flere av de alternativene som er blitt utredet, presentert og diskutert (både for jernbanen og Rv19) på et tidligere tidspunkt - slik at planleggingen og debatten kunne ha konsentrert seg om realistiske tekniske og økonomiske løsninger.

Den pågående debatten om hvilke partier og lokalpolitikere har skylden i den situasjonen som vi nå har kommet opp i er uinteressant for oss borgere. I etterpåklokskapens lys så vil det alltid være noe å kritisere.

Nå dreier det seg om å finne en løsning for RV 19 som kan legges til grunn for detaljplanleggingen av jernbanen som innebærer at vi ikke får ytterligere forsinkelser i arbeidet med å få ferge- og havnetrafikken vekk fra byen - og dermed de trafikale og forurensningsmessige problemene dette innebærer. Kommunen bør etter min mening nå være tydelig på at løsningen for RV 19 bør gå fra Klevberget til Årvoll / E6. Dette var kommunens forslag til løsning allerede tidig på 90-tallet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags