Infrastruktur og Trond Martinsen

Effektiv: – Moss havn skiller seg fra andre havner fordi vi er mindre og meget høy effektivitet på arealene våre knyttet til containervirksomhet, skriver Sissel Rundblad i et tilsvar til Trond Martinsen.

Effektiv: – Moss havn skiller seg fra andre havner fordi vi er mindre og meget høy effektivitet på arealene våre knyttet til containervirksomhet, skriver Sissel Rundblad i et tilsvar til Trond Martinsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattJeg er ikke enig i at årsaken til at BaneNor og SVV ikke har sørget for parallell planlegging skyldes dårlig politisk håndverk, som Martinsen påstår i gårsdagens leserinnlegg. Det er riktig at BaneNor er klar med planer for jernbaneutbyggingen, men det har rett og slett vært uvilje i SVV systemet som er årsaken til manglende samordning. De bortforklarer dette med at RV19 ikke har vært prioritert i Nasjonal Transport Plan før nå.

Stortingsrepresentanter sammen med lokale politikere fra regjeringspartiene, la frem våre bekymringer for statsråden i et møte tidligere i vår. Han lovte å gjøre det han kunne, og komme tilbake til med et resultat før sommeren. Statsråd Solvik Olsen holdt det han lovet, og kom til Moss sist fredag og slo fast at Bane Nor og SVV nå snakker sammen og samordner krysningspunktet for RV19 slik at vi ikke skal oppleve at byen graves opp to ganger.

En årsak til at SVV ikke kunne anbefale en RV19-løsning i fjor, var grunnforholdene i korridoren mot nord / Mosseporten som lå til grunn i den vedtatte KVU. Nå åpner statsråden for at vi legger KVU’en til side, og bredder korridoren til å omfatte hele området fra Mosseporten i nord til Årvoll i syd. Jeg er ikke uenig med Martinsen om den åpenbare løsningen bør kanskje se mot syd.

BaneNor og Moss kommune har et godt samarbeid uten at jeg kanskje vil karakterisere det som rørende. Jeg vil heller ikke overdrive ved å kalle de forhandlinger som nå pågår, som konflikt. Formannskapet følger forhandlingene nøye, og rådmannen har i sitt forslag til løsning, vist at kommunen har et fornuftig utgangspunkt og viser fleksibilitet til motparten. Utgangspunktet er taksten som kommunene har fått utført med visst forhandlingsrom. Dette synes jeg er fornuftig og jeg håper at forhandlingene fører frem, og vi unngår skjønnsretten. Det tjener begge parter på.

BaneNor har lagt ut arbeidene med ny jernbanetrase på ny anbudsrunde fordi de vurderte at de entreprenører som meldte sin interesse, manglet nødvendig kompetanse for blant annet de krevende grunnforhold som det er i Moss. Dette vitner om ansvarlighet og fokus på sikkerhet. Martinsen spekulerer når han sier at det ikke har kommet inn anbud fra noen interesserte entreprenører, og prøver med sin vante taktikk å skremme opp innbyggerne med dystre spådommer om utglidninger og setningsskader.

Det å gå inn i en ny havnedebatt med Martinsen anser jeg som sløsing med energi. Vi er uenige, og ingenting jeg skriver kan få ham på andre tanker. Men tydeligvis vet ikke Marthinsen noe om kostnader for containerhåndtering. Det er et sammensatt bilde hvor flere aktører er involvert, så det blir for enkelt å gjøre beregninger på bakgrunn av 600 kroner. Oslo Havn har ikke noe problem med å vise positivt resultat. Oslo Havn KF har årlige overskudd på rundt 120 mill. Men det er ikke knyttet til hele havnedriften. Containerterminalen der er utleid til Yilport, og regnskapene deres har ikke jeg sett, men det har kanskje Martinsen?

Moss havn skiller seg fra andre havner fordi vi er mindre og meget høy effektivitet på arealene våre knyttet til containervirksomhet. Vi er blant Nordens mest effektive containerhavner (ref. Halvor Schøyen) For øvrig så jeg en film der Trond Marthinsen & co var en tur i Borg Havn for å sjekke mulighet for å flytte alle containere fra Moss og dit. Det betyr også at vi flytter arbeidsplassene - men det har Martinsen kanskje ingen problemer med.

Sjøsiden Moss AS, et selskap som er eid av Moss Kommune og BaneNor Eiendom med 50 prosent hver. Utvikling av Sjøsiden vil riktignok koste milliarder, men den utviklingen skal ikke kommunen være med på. Moss Kommunes har en opsjon på eiendommene i Sjøsiden og har mulighet til å selge seg ut når området er ferdig regulert. Dette vil gi kommunen en fortjeneste vi kan omsette i bedre tjenester til innbyggerne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags