– Lytt til innbyggerne i jernbanesaken!

Skisse: Denne skissen viser hvordan Moss havn med ny jernbane eventuelt kan fortone seg i framtiden.

Skisse: Denne skissen viser hvordan Moss havn med ny jernbane eventuelt kan fortone seg i framtiden.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Jernbanesaken forandrer seg stadig, og skaper stort engasjement. En folkeavstemming om utredning av langtunell vil gi mer kunnskap om alternativene, skriver Ola Innset (Rødt) i dette debattinnlegget

DEL

MeningerEn bredt sammensatt aksjonsgruppe har i disse dager startet en underskriftskampanje med mål om å få til en folkeavstemming om utredning av langtunell og jernbanestasjon under bakken. Rødt støtter denne kampen og mener at bystyret må slippe til byens innbyggere gjennom demokratiske prosesser.

Det er viktig å understreke at dette ikke er et spørsmål om hva Arbeiderpartiet, Høyre og andre partier mener om plassering av jernbanestasjon og tilhørende utfylling av havna. Det er blitt gjort tydelig i løpet av de siste to årene. Spørsmålet nå er hvorvidt byens innbyggere skal få si sin mening om en sak som er av avgjørende betydning for byens framtid. Det er ikke slik at alt som blir vedtatt av bystyret automatisk er demokratisk. Denne saken var ikke godt belyst før valget i 2015 og det dukker stadig opp ny informasjon om konsekvensene av flertallspartienes vedtak om jernbanestasjon i Værla. Dette har ført til stort engasjement i befolkningen, noe lokalpolitikerne burde se på som et sunnhetstegn.

Utbyggingen av dobbeltspor i InterCity-triangelet rundt Oslo har ført til opphetet debatt i byer som Hamar, Tønsberg og Moss. Folk er glade i byene sine og ønsker langsiktige løsninger til det beste for lokalmiljøene. Så langt har imidlertid ikke Bane NOR klart å overbevise med sine forslag til traséer og stasjonsutbygginger. I Tønsberg og Hamar har ordførere og lokalpolitikere fra alle partier gått aktivt ut mot jernbaneselskapet og krevd utredning av andre løsninger. Dette har ikke skjedd i Moss, hvor det kommunale eiendomsselskapet isteden har inngått i samarbeid med Bane NOR om bygging av en ”Barcode light” (ordfører Tage Pettersens eget begrep) i området rundt den nye stasjonen.

I tråd med prinsippene bak såkalt New Public Management drives det statlige selskapet Bane NOR som om det var et privat selskap med formål om høyest mulig profitt. Ideologien bak disse omstruktureringene hviler på en antakelse om at høyest mulig inntjening automatisk også vil medføre de beste mulige løsningene på samfunnets utfordringer. Dette er ytterst problematisk når dagens eiendomsmarked gjør at Bane NOR antakeligvis henter en langt større del av sin inntjening fra eiendomsspekulasjon enn på faktisk jernbanedrift. Dersom jernbanestasjonen legges et annet sted, for eksempel under parkeringsplassen på Myra, er det også sannsynlig at Bane NOR vil måtte gi tilbake eiendommer de forvalter på vegne av offentligheten i dagens stasjonsområde, og dermed miste muligheten til å utvikle eiendomsprosjekter i vannkanten.

Det er dermed ikke en ”konspirasjonsteori” å antyde at Bane NOR faktisk kan ha andre interesser enn å levere den best mulige jernbaneløsningen til Moss’ innbyggere, det er en naturlig konsekvens av hvordan vi har valgt å organisere offentlig sektor.

Det er dette ordførere og lokalpolitikere i andre byer har gått hardt ut mot, mens våre egne styringspartier har bundet seg til Bane NORs mast ved å inngå i partnerskapet AS Sjøsiden. Et av de oppgitte formålene med selskapet er å sikre en mest mulig effektiv og strømlinjeformet reguleringsprosess, men selve utbyggingen av dette området vil kreve investeringer i milliardklassen, og uttalelser fra Bane NOR tyder på at kommunen vil måtte selge seg ut før byggingen starter.

Vi tviler ikke på at flertallspartiene har hatt de beste intensjoner når de har inngått denne avtalen, men vi vil oppfordre dem til å gjøre en ny vurdering av hvor viktig samarbeidet med Bane NOR egentlig er, når vi nå ser omfanget av protester mot planene både her i byen og andre steder med lignende utfordringer.

Sannheten er at jernbanesaken har forandret seg betraktelig siden bystyret vedtok å legge ny jernbanestasjon til Værla. Da var det ”kun” Nyquistbyen som måtte rives, men i ettertid er man blitt kjent med at over hundre boenheter må saneres og ytterligere hundre blir berørt, samt at havna må kompenseres for tapt areal og dermed må fylles ut i en trinnvis utbygging av havneområdet. Så vidt vi kan forstå er alternativet med langtunell av den typen de nylig har fått i Holmestrand mye bedre av en rekke årsaker, men dette har ikke engang blitt utredet på en skikkelig måte.

Byens befolkning har ikke blitt hørt i denne saken, og dermed er det naturlig å legge spørsmålet om utredning av langtunnel ut til folkeavstemming i forbindelse med høstens valg. Dette vil kunne organiseres ganske enkelt og gi byens innbyggere muligheten til å bli hørt i en beslutning som vil påvirke byens framtid i flere generasjoner framover.

De siste årene er det blitt avholdt hundrevis av lokale folkeavstemminger om kommunesammenslåing, så dette er ikke et voldsomt radikalt forslag. Vi ber heller ikke om at avstemmingen skal avgjøre endelig hvilket alternativ som velges, men hvorvidt vi i det hele tatt skal få kunnskap om alternativene til dagens svært upopulære løsning. Dersom et flertall ikke ønsker at andre alternativer utredes, enten fordi de er fornøyde med dagens planer eller er redde for forsinkelser, så skal vi kunne leve med det. Først må vi imidlertid ha en ordentlig debatt om spørsmålet og ha en avstemming hvor folkemeningen kan få komme til utrykk.

Link til underskriftskampanje: https://minsak.no/sak/1228?msg=sign

LES OGSÅ:

Eirik Tveiten : – Her er det noe som ikke stemmer

Jørn Willes kronikk: Den store konspirasjonsteorien om jernbaneplanleggingen i Moss

Eirik Tveiten: Om konspirasjonsteorier: I rest my case

Trond Martinsen: Wille og den store konspirasjonsteorien

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags