- «Bedre Byutvikling Moss» bør endre kurs

Pål Enghaug, ansvarlig redaktør i Moss Avis.

Pål Enghaug, ansvarlig redaktør i Moss Avis. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kronikk om byutvikllingsdebatten og «Bedre Byutvikling Moss'» engasjement, signert Pål Enghaug (ansvarlig redaktør i Moss Avis).

DEL

Moss Avis mener:En rekke engasjerte mossinger har samlet seg i facebookgruppen «Bedre Byutvikling Moss» for å kjempe for en alternativ jernbaneutredning. Få motstandere levnes mye ære i kommentarene og meningsutvekslingen. Moss Avis går heller ikke fri og får sitt pass påskrevet. Engasjerte mossinger er bra. Det trengs. Vilje til å være med å påvirke likeså.

Ordbruken og omgangen med fakta hos enkelte svekker imidlertid de engasjertes sak, av flere grunner.

I Moss Avis leser vi med interesse det som skrives på denne gruppa. Sentrale politikere i Moss kvier seg for å ta debatten på gruppas side. Her i avisen har vi konkludert med at det har liten hensikt å gå inn å korrigere synspunkter på avisens dekning. Ordbruken og klima bidrar ikke til konstruktiv meningsutveksling. Kort oppsummert er inntrykket av klimaet at alle som argumenterer mot gruppen har en skjult agenda, ikke har skjønt hva saken dreier seg om, eller vil flytte fokus fra sakens egentlig kjerne. Det er bare én sannhet som gjelder, og den forfektes i «Bedre Byutvikling Moss». Nå skal det sies at av Facebook-gruppen/sidens nærmere 5400 medlemmer er det et fåtall som skriver, men fåtallet ytrer seg til gjengjeld mye og sterkt.

Ytringsfriheten

Politikere som kritiserer ordbruken og kvier seg for dialog gis det glatte lag og får beskjed om at ytringene er langt innenfor det som beskyttes av ytringsfriheten.

La oss slå det fast med en gang: Offentlige personer som for eksempel politikere skal tåle mer enn folk flest. Ytringsfriheten har vide rammer i Norge – heldigvis. Men det er ikke ytringsfriheten det er snakk om når gruppa kritiseres for det debattklimaet den skaper.

Ytringene på gruppa er innenfor rammene av ytringsfriheten, men det er ikke alle ytringer som holder seg innenfor ytringsfriheten som skaper et godt klima for dialog. Det virker som en rekke medlemmer ikke har tatt inn over seg forskjellen. Forsøk på konstruktiv dialog blir i for mange tilfeller møtt med sleivete bemerkninger, personkarakteristikker og beskyldninger om skjulte motiver.

Aktørene

En rekke politikere har prøvd å delta. Sindre Westerlund Mork (V) og Fred Jørgen Evensen (Ap) er bare to av eksemplene. Rødts Eirik Tveiten er en annen. Han fisker i opprørt vann og liker innlegg han burde holdt seg for god til.

Vi forventer mer av Tveiten.

Knut Christian Hallan fremstår som en av gruppas frontfigurer. Han gjorde sitt inntog i Moss med Neptun Network og sprengtrådene i Mossesundet. De siste månedene har han raljert over Moss Avis, Hanne Tollerud og ordfører Tage Pettersen med flere. Ja, de fleste som ikke er enig med Hallan har fått det glatte lag. Vi ga Neptun Network ros på lederplass for deres engasjement i saken med sprengtrådene. De var med å flytte saken fremover. Samtidig advarte vi organisasjonen mot å overspille.

Knut Christian Hallan har ikke lyttet til det rådet. Leserbrev han sender blir refusert fordi det er for sterk kost for avisen, hevder Hallan i en av sin mange videoblogger på Facebook.

Nei, vi refuserer ikke leserinnlegg fra Hallan fordi det er for sterk kost. Vi refuserer leserinnlegg fordi han nok en gang kommer med karakteristikker og kritikk av styrelederen i Moss Havn, som han har fått lov til å ytre tidligere. Han bringer ikke noe nytt til det offentlige ordskiftet.

Han kaller det en skandale når Moss Avis ikke dekker at «Bedre Byutvikling Moss» demonstrerer ved Kanalbroen. Hallan unnlater bekvemt å fortelle at vi har dekket de andre markeringene til gruppa; gangfeltaksjoner, forhåndsomtale av markering ved sommertoget, folkemøte ved Konventionsgården, «Folkets bylab» i gågata osv. Rødts Eirik Tveiten synes dette er helt kurant og liker innlegget og synes Hallan er en kjernekar.

Det burde ikke Tveiten ha gjort.

Hvorfor?

Knut Christian Hallan ytrer seg om både Høyre og Ap-politikere fra Moss i en svært nedlatende tone. Han gir uten å trekke pusten Bane Nor det glatte lag i enhver sammenheng. Og bare for å ha sagt det: Alle Hallan gir det glatte lag tåler det, men tror Knut Christian Hallan det gir grobunn for en konstruktiv dialog?

Engasjert mossing

Jonathan Parker er en engasjert mossing, Vi tviler ikke på hans gode intensjoner. Vi oppfordrer Parker til konstruktivt å engasjere seg i den videre utviklingen. Det han nå står i spiss for er i ferd med å utvikle seg til et lite pent skue. Vi tror ikke det var intensjonen når han og en rekke andre engasjerte mennesker startet.

«Bedre Byutvikling Moss» tar sine om lag 5400 medlemmer av gruppen til inntekt for å være sympatisører med dem i sak. Med bakgrunn i dette påberoper gruppa seg å stå bak nærmest en folkebevegelse. Jeg vil anta at en rekke av dem er medlemmer for utelukkende å følge med på hva som skrives.

Moss Avis

Det blir hevdet av flere at Moss Avis er mikrofonstativ for makta, altså de som ikke er enige med «Bedre Byutvikling Moss», og at vi ikke sjekker tips, og så videre.

Jo, vi sjekker tips. Vi har brukt dager på å sjekke tips og innspill fra blant andre Knut Christian Hallan, men vi har helt andre krav på oss når det gjelder dokumentasjon og fakta, enn det Hallan har når han lager videobloggen sin.

Moss Avis har fylt leserbrevspaltene og Aktuell kommentar med ytringer fra motstandere av både havneutviklingen og jernbanetraseen. Vi mener det er vår oppgave å gi ulike synspunkter plass i spaltene. Vi ser det som vårt ansvar å vise mangfoldet i debatten.

Men vi har ingen trykkeplikt.

Derfor luker vi ut leserbrev med grove udokumenterbare påstander og beskyldninger. Derfor luker vi ut leserbrev som har som eneste formål å formidle et sammendrag av tidligere uttalte beskyldninger og kritikk.

Redaksjonelt har vi brukt journalistiske ressurser på å etterprøve, etterlyse og informere om planer og utspill. Vi har sjekket tips fra både motstandere og tilhengere av den valgte jernbanetrasé. Vi har fått kjeft fra begge sider – nær sagt heldigvis. For når både tilhengere og motstandere ikke er fornøyde, så er kanskje ikke dekningen så gal når alt kommer til alt.

Fakta

Det er et tankekors at «Bedre Byutvikling Moss» raljerer over kostnadsoverslag, faglig innspill fra jernbaneeksperter og ekspertise på tunneler, men selv tar som fakta at deres løsning er fem milliarder kroner rimeligere.

Hvor er det solide faktagrunnlaget for denne kalkulasjonen? Jonathan Parker er sikkert en dyktig arkitekt, men det er ikke det samme som å ha ekspertise på tunneler og jernbane.

Grundige kalkulasjoner tar tid og koster svært mye penger. Ingen av disse to faktorene har selskapet Norsk Bane, som nå brukes som faglig alibi, hatt til rådighet. Til sammenligning har det kostet om lag 200 millioner kroner å få på plass de planene som nå foreligger. I dette beløpet er ikke verken lønninger eller brakkerigger medtatt, ifølge Bane Nor. Vi snakker om flere år som har vært brukt for å få disse planene på et detaljnivå som regnes som faglig godt nok.

Nå samler «Bedre Byutvikling Moss» inn 200.000 kroner for at Norske Baner skal lage en rapport som viser at nettopp de besitter det riktige beslutningsgrunnlaget.

Demokratisk prosess

Moss Avis har på lederplass ment at for byutviklingen og næringsutviklingen i byen, så hadde en stasjon under basarbygningen vært å foretrekke. En rekke engasjerte mossinger mente at dette var det beste alternativet, men det fikk ikke flertall.

Vi velger våre tillitsvalgte ved valg. Det har vi gjort i Moss også. Planen som nå er vedtatt er behandlet i flere bystyrer med ulike medlemmer. Det er lagt ned en stor jobb med å få store deler av jernbanen i tunnel. Den jobben gjør at Moss frigjør store områder ned mot sjøen og gjennom byen. Områder som de neste årene skal utvikles.

Bystyret i Moss har ikke ført folk bak lyset. Bystyret i Moss har ikke brutt verken lover eller regler. Bystyret i Moss har ikke hatt noen skjulte agendaer når planene for den nye jernbanetraseen er vedtatt. Vedtakene har fulgt alle formelle og demokratiske krav. Alle demokratiske spilleregler er fulgt. Det er ikke underskudd på demokrati i denne saken.

Folkevalgte i Moss som i en årrekke har arbeidet med å få jernbanen i tunnel, og til slutt fikk gjennomslag, hetses og henges ut av medlemmer i gruppen «Bedre Byutvikling Moss» på en måte som ikke er Moss verdig.

Moss trenger engasjerte borgere. «Bedre Byutvikling Moss» kan fremdeles bli en stemme for engasjerte borgere i Moss. Borgere som er opptatt av byutvikling. Men for å bli det må deltakerne tåle at det er mennesker som er uenig med dem.

Nå tolkes dessverre alle utsagn og meninger inn i et konspiratorisk verdensbilde.

Vi oppfordrer «Bedre Byutvikling Moss» til en kritisk gjennomgang og blikk på egen praksis.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags