Byutvikling, politikk og tillitsskrise

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert Hans Jørgen Bjørnstad.

DEL

LeserbrevTillitsforholdet mellom deler av byens innbyggere og politikerne på Thorneløkka har utviklet seg negativt de siste årene.

Den store saken har vært jernbaneutbyggingen. I tillegg kommer saker som containerhavna og utfylling/sprenging i Værla. Mange føler at det politiske miljø, med Moss Høyre/Ap i spissen, i liten grad lytter til byens innbyggere.

Nyheten om at tidligere ordfører Tage Pettersen hadde søkt, og fått innvilget, 1,5 måneders etterlønn i forbindelse med at han ble valgt til stortingsrepresentant gjør ikke situasjonen bedre. Ordføreren i Moss har en månedslønn på ca. kr 77.000,-. Med tillegg av etterlønnen vil godtgjørelsen for ordføreren den siste måneden i kommunen utgjøre brutto ca. kr 193.000,-.

I et åpent brev til Tage Pettersen på Facebook ber Kjell Kåsin ham frasi seg etterlønnen eller gi den til et veldedig formål. Kåsin antyder også muligheten for at Tage Pettersen får lønn fra både kommunen og Stortinget i oktober. Er det riktig, kan vi legge på ytterligere ca. kr 77.000,- slik at samlet utbetaling vil bli på brutto ca. kr 270.000,-. For mange innbyggere i Moss vil et slikt beløp være en vesentlig del av brutto årslønn. Jeg håper for byens del at dette ikke er riktig.

Iflg. reglementet kan de som har politisk virksomhet i regi av kommunen som hovedbeskjeftigelse, søke om, og få innvilget, etterlønn på 1,5 månedslønn hvis de har lønnet arbeide å gå til: 3 måneders etterlønn hvis de ikke har det.

For to år siden opplevde vi at tidligere gruppeleder Thomas Colin Archer og varaordfører Anne Bramo, søkte om, og fikk innvilget etterlønn i forbindelse med at de måtte gi fra seg disse vervene.

I kommende bystyremøte er det varslet massiv utskifting av den politiske ledelsen i utvalgene og de kommunale foretakene. Med det reglementet som kommune har, kan vi risikere at disse også søker om etterlønn. Med praksisen som ble etablert for to år siden, vil det ikke forbause meg om enkeltsøknader blir innvilget. Mange av oss skjønte ikke hvorfor Bramo og Archer skulle ha etterlønn: men nå skjønner vi! Det vi imidlertid ikke skjønner er hvordan politikere som vi trodde var relativt fornuftige, kunne vedta et slikt reglement!

I siste bystyremøte skiftet maktbalansen i bystyret da MDG forlot den borgerlige leir. Plutselig ble posisjonen fra de to siste årenes framtidas opposisjon. Dette utløste skifte av leder i kontrollutvalget som alltid kommer fra opposisjonen. Til nye leder ble valgt Tage Pettersen som litt tidligere i samme møte hadde gitt fra seg ordførervervet, men med virkning et stykke fram i tid.

Kontrollutvalget skal føre oppsyn med at kommunens virksomhet er forsvarlig og holder seg innenfor lover og regler.

Medlemmene av kontrollutvalget skal, slik regelverket har vært praktisert, ikke være involvert i driften av kommunen. Kontrollutvalgets medlemmer har kunnet sitte i bystyre, men ikke ha andre kommunale verv. Aldri har jeg registrert at en person har gått direkte fra å være ordfører til å bli leder av kontrollutvalget.

Tage Pettersen har sittet med toppansvaret for driften av Moss Kommune de siste seks årene. De fleste sakene kommer til kontrollutvalget i etterkant av den kommunale behandling. Vi kan derfor regne med at de de aller fleste sakene i tida framover kommer fra perioden da Tage Pettersen hadde toppansvaret. Det er vanskelig å se noen person som er mer inhabil enn tidligere ordfører Tage Pettersen til å lede arbeidet i kontrollutvalget i resten av perioden.

Vi tåler ikke mer slitasje på tillitsforholdet mellom politikere og innbyggere nå. Ansvaret for å skape ny tillit ligger hos politikerne. Redningen for byen kan kanskje ligge i sammenslåingen med Rygge. Vi kan jo håpe at de har et sunnere politisk miljø

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags