Han er forfatteren av boka Kjøpesenterlandet – planløs norsk stedsutvikling. Under foredraget om det gode byliv på Moss bibliotek kom han med flere brannfakler.

Ronny Spaans viste bilder fra en rekke norsk byer og tettsteder og kom med både ris og ros – mest ris. Ikke minst refset han utbyggingen av Son havn nord  og tegninger som Rom Eiendom har presentert for en fremtidige utbygging av det omstridte Prosjekt Sjøsiden i Moss havn nord og på Værlebrygga.

- Alt for ofte får profittkåte utbyggere bestemme byutviklingen, fremholdt Ronny Spaans, som også kritiserte «kassene» som Rema 1000 bygger over det ganske land.

BAKGRUNN:

Etter forfatterens innlegg inviterte Moss bibliotek til debatt om byutviklingen lokalt. Redaktør Pål Enghaug i Moss Avis stilte spørsmål til de folkevalgte og lurte på om det er private utbyggere eller kommunen og politikerne som bestemmer byutviklingen.

Rødts Eirik Tveiten påpekte at Ap og Høyre har styrt i Moss i hundre år, men plassert seg i baksetet når det gjelder planene for byens framtid.

 – De har abdisert til fordel for Rom Eiendom, hevdet Tveiten.

Trond Marthinsen fra den nystiftede by- og bygdelista var også opptatt av Ap og Høyres styring gjennom mange år. 

– Ved neste valg skal vi møte makta på hjemmebane og bryte denne blokka, proklamerte han.

Høyres Simen Nord var naturligvis ikke enige med disse to, men mente at politikerne har styringen på utviklingen i byen.  Han syntes det var mye svartmaling og viste til millionsatsingen på den nye lekeparken ved kirken som en suksessfaktor.

 – Vi gjør mye av det som anbefales av fagfolk på dette området, mente han.

Dette poenget fulgte Venstres Sindre Westerlund Mork opp. Han presiserte at de folkevalgte i stor grad følger administrasjonens anbefalinger.