Bedre Byutvikling Moss ber om en uavhengig granskning

Av
DEL

DEBATTBedre Byutvikling Moss (BBM) er en interesseorganisasjon i Moss. Siden 1998 har innbyggere aktivt engasjert seg i arbeidet for en alternativ plassering av jernbanestasjonen i Moss, blant annet pendlerforeningen, handelsstanden, gårdeierforeningen, en del av næringslivet og Moss 2010. BBM er i denne saken i opposisjon til et flertall i Bystyret bestående av AP, SV, Høyre og Venstre. BBMs forslag, «Myra-traséen», støttes av FRP, Rødt, MDG og Krf, og av 60 prosent av byens innbyggere (Jfr. Infact, april 2018).

BBM bruker sin demokratiske rett til å arbeide for å få endret et vedtak vi mener ikke er til det beste for byen og innbyggerne. Situasjonen i byen har over tid vært polarisert mellom et bystyreflertall som står på sitt vedtak og en stor gruppe innbyggere som nektes utredning av alternativet som de har fremskaffet.

Det er problematikk knyttet til dette vi ønsker at kommunerevisjonen gjør en vurdering av. Motsetningene som har oppstått illustreres av en hendelse på vår facebookgruppe nylig. En følger av BBM, som støtter bystyreflertallet, ble stengt ute fra vår FB-gruppe etter å ha kommet med trusler mot BBMs leder og et fremstående BBM medlem. Vedkommende hadde brutt retningslinjene for god debatt og fri meningsutveksling. Truslene ble fremsatt både på BBMs FB-gruppe og i private meldinger og handlet om at vedkommende ville kaste folk i kanalen, og at de kunne forvente at «der undtergang» ville komme «hardt og uventet».

Som reaksjon på utestengningen publiserte vedkommende et sjikanerende innlegg i sosiale medier, som ble likt av ledende politikere i partier i Moss og Rygge. En høytstående høyrerepresentant kalte BBMs leder for en despot. Det er alvorlig, at sentrale politikere i Moss, legitimerer karakterdrap på borgere som er i opposisjon til bystyreflertallet.

BBMs facebookgruppe har et åpent og spennende debattforum. Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UIO, Gunn Enli, har uttalt at vår FB-gruppe ikke skiller seg negativt ut ifht. lignende FB-sider.

I innlegget, som også ble publisert i Moss Avis, ble det hevdet at BBM egentlig er mot bedre byutvikling og at: «BBM har som hovedmål og destabilisere det politiske liv i Moss, det gjør de gjennom å nedsnakke, verbal mobbing av politikere og deres beslutninger, videre prøver de å infiltrere det politiske landskap med sine ledere i gruppen, dette er «yrkesaktivister» som bare har den hensikt å destabilisere, skape kaos og politikerforakt, de skaper unødig frykt i befolkningen gjennom bevisst feilinformasjon og forsøk på manipulering.»

LES OGSÅ: BBMs agenda. – Historien viser at Moss trenger politikere som lytter

Ved å like og forsterke disse synspunktene, legitimerer det politiske flertallet et ytringsklima som øker motsetningene og svekker demokratiet. Dette er et av mange symptomer på demokratisk underskudd i vårt lokalsamfunn. Sentrale folkevalgte hevder at de ønsker innbyggerinvolvering, men støtter sjikane av samfunnsengasjerte borgere.

Ledende politikere sier at dette er «å infiltrere og destabilisere det politiske landskap», kanskje fordi flere styremedlemmer i BBM er listekandidater i politiske partier. Det er, i våre øyne, et uetisk, uverdig og antidemokratisk utsagn.

Paradoksalt nok, fikk ordføreren på Jæren full sympati og pressedekning, fra et samlet politisk miljø inkludert statsministeren, etter mobbing fra bompengedemonstranter. I Moss derimot blir en liten gruppe samfunnsengasjerte borgere mobbet av byens politiske elite. Med tanke på at få deltar i politikken, samt at vi har lav valgdeltakelse, burde dette bekymre flere enn oss.

Vi ber om at påstandene granskes og dokumenteres.

Artikkeltags