Moss MDG vil gi Mosseskogen et vern som nærnatur- og friluftslivsområde ved å få Mosseskogen definert som «Bymark» i kommuneplanen for nye Moss. Den samme status vil vi også skal gjelde for Jeløya Nord og deler av Mossemarka. Mosseskogen bør utvikles for friluftsliv og naturopplevelser.

Mosseskogen ligger tett på bebyggelsen i Moss sentrum og grenser inntil tre store og folkerike bydeler. Mosseskogen er mye brukt som turområde for hele byen og omegn, og ved siden av Jeløya, antakelig en av byens viktigste rekreasjonsområder.

Østfold fylkeskommunes fylkesplan, ble behandlet i juni av Fylkestinget, ble det presentert en fremtidig utbyggingslinje for boligutbygging fram mot 2050 nord for Moss. Denne utbyggingen som Fylkeskommunen legger opp til vil totalt ødelegge det flotte skogsområdet som Mosseskogen er i dag.

I planen er omtrent av dagens skogsområde, – et stort området mellom Trolldalen og Mollbekktjern –, tatt ut for mulig boligutbygging de neste 30 årene.

I behandlingen av fylkesplanen foreslo MDG og SV å verne dette området til Bymark. Kun MDG, SV og V stemte for.

Alle mennesker bør ha lett tilgang til områder med flott natur. Naturen gir mulighet for mosjon og rekreasjon. Det satses nå på nordre bydel i Moss, med et variert bo- og tjenestetilbud. Da er lett tilgang til naturen medvirkende til god livskvalitet.