– Debatt- og herskerteknikk!

Eirik Tveiten (Rødt)

Eirik Tveiten (Rødt) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Svar på Pål Enghaugs kronikk, signert Eirik Tveiten (stortingskandidat for Rødt Østfold).

DEL

ByutviklingsdebattenRedaktøre Pål Enghaug har en stor kronikk i Moss Avis 31. August hvor han påstår at jeg ”fisker i opprørt vann og liker innlegg han burde holdt seg for god til.”

Jeg og Rødt har siden Petersons konkurs i 2012 vært FOR en utredning av en alternativ trase enn Bane Nors foretrukne løsning. Og, vår motstand har blitt stadig sterkere etter hvert som konsekvensene ved Bane Nors løsning har blitt stadig klarere: Havneområdet må få kompensert for arealet som må avhendes til stasjonsområdet, og det må foretas miljøkriminalitet ved en voldsom utfylling av steinmasse i Værla. Ikke bare de opprinnelige ca 16 boliger i ”Nyquistbyen”, men over 200 familier vil få sine hjem direkteberørt i tillegg til at et ukjent antall vil få sine hjem forringet.

At arbeidet med en enorm kulvert gjennom byen også skal foregå i svært usikker grunn med kvikkleier, som erfaringsmessig har stor fare for utglidning, gjør at dette framstår som en svært usikkert prosjekt.

Nå nylig har det også blitt kjent at Bane Nors løsning heller ikke inkluderer, men tvert i mot vanskeliggjør, en løsning fra byens store trafikkproblem Riksvei 19/fergetrafikken. Samlet sett gjør det at hele Bane Nors prosjekt framstår som en stadig mindre gunstig løsning for byen.

Jeg og Rødt har altså hevdet i flere år at det ville være i byens, næringslivets, beboernes, osv, interesse at det ble utredet en alternativ trase. Nå også i skattebetalernes interesser, fordi Bane Nors løsning er estimert til ca 10 milliarder, mens en løsning i langtunell er estimert til ca 5 milliarder. Å få utredet en langtunell med stasjon under Basartaket har altså vært min og Rødt primærstandpunkt i over 5 år, opp mot forslagtrase langs E6, stasjon ved Høienhall, ol. 

I løpet av det siste halvåret har det blitt dannet en aksjonskomité ”Bedre byutvikling Moss”. Den har samlet motstanden mot utbygging av havna, ulike sentrumsaksjoner og ikke minst frustrasjonen fra beboerne på Jeløya mot Riksvei 19, om det ene alternativet: Å få utredet en langtunell med stasjon under Basartaket/Myra.

Selvsagt støtter vi dette formålet, uten at jeg og Rødt dermed støtter alle de konkrete argumenter og debattinnleggene som kommer fram. Det blir altså feilaktig og positivt feil, når redaktøren påstår at jeg fisker i opprørt vann. 

Den 23. august la Knut Halland ut en video hvor han sitter i båten sin på vei fra Soon til Moss. Her åpner han med å kritisere Moss Avis for at de ikke møtte opp å dekket en stor aksjon langs Riksvei 19 (han påstår med ca 500 deltakere), og mener at dette var smålig av avisa. Deretter bruker han innlegget til å gjenta at statsråd Solvik- Olsen har utsatt arbeidet med Riksvei 19 gjennom Moss på ubestemt tid, fordi de planlagte samferdselsprosjektene  i Nasjonal Transportplan har blitt vesentlig dyrere enn antatt. Knut Hallans argumenter i denne videoen bygger på og gjentar mine argumenter i en kronikk jeg fikk offentliggjort dagen før i Moss Avis den 22. august: ”Hvorfor kommer den store motstanden først nå og er det egentlig for sent.” 

Jeg mener generelt at Knut Hallan gjør en god jobb for belyse hvorfor Moss burde kreve en alternativ utredning, det betyr ikke nødvendigvis at jeg er enig med alt han sier og gjør. 

Jeg er svært forbeholden i å delta i den løpende diskusjonen som foregår på Facebook, og synes i likhet med mange at ordbruken på begge sidene i større grad burde konsentrere seg om saken og ikke dele ut karakteristikker eller spekulere i motiver for hvorfor de ulike har kommet fram til sitt standpunkt, men dette konkrete innlegget fra Knut Halland trykket jeg altså ”liker” på og kommenterte ”Du er en kjernekar.” 

Dette har tydeligvis falt redaktøren tungt for brystet og han henfaller til nettopp det jeg har advart mot: En mistenkeliggjøring og karakteristikk av en meningsmotstander. 

Jeg hadde faktisk forventet bedre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags