Riksvei 19 - fra fergeleiet til E6

Av
DEL

KronikkI forbindelse med planlegging og bygging av ny to-sporet jernbane og stasjon skal containerhavnen trekkes sydover mot Klevberget.

I tillegg har jeg forstått at det på sikt er ønske om å flytte fergeleiet østover til området ved nåværende containerhavn. Man må kunne anta at dette faktisk vil skje, mao at jernbanen kommer som planlagt, og at containerhavnen, samt fergeleiet flyttes.

I arkitekt Ludwig Mies van der Rohe's nekrolog i New York Times i 1969 blir Mies tilskrevet idiomet «God is in the detail», noen kjenner sikkert også den noe yngre versjonen «the Devil is in the detail», med andre ord at det er «the Devil» som eier detaljene.

For mange av oss som «sitter på gjerdet», og ikke er aktivt involvert, er det enklere å fokusere på hovedgrepet. Kanskje det ville være klokt av Vegvesenet også å fokusere på hovedgrepet før de graver seg ned i alle detaljene.

Detaljene i seg selv vil ikke gi svar på hvor den beste traseen for Riksvei 19 inn og ut av byen bør ligge. At denne trafikken ikke bør blandes med lokaltrafikken burde være en selvfølge, for ikke å si et krav.

I Moss Avis 13/10/18 påpeker også arkitekt Jan Jansen bl.a. at Vegvesenet bør ta inn over seg at Moss ikke er tjent med at denne trafikken ledes mot og gjennom byen, men snarere at denne trafikken må raskest mulig fra fergen og ut til E6.

Veivesenet Region Øst har sagt de ønsker høyttenkning i forbindelse med alternative løsninger for ny Riksvei 19 gjennom Moss. Mange mossinger har forlengst forstått at trasevalget for Riksvei 19 er bland de aller viktigste av uavklarte beslutninger i dagens Moss. To bidrag i Moss Avis 18. september og 19. september «treffer spikern helt riktig» - det er innlegg fra henholdsvis Yngvar Sommerstad (Moss Gårdeierforening), samt Eirik Tveiten (Rødt).

Håpet er at ikke bare de her nevnte bidragsyterne, men at alle som ser viktigheten av at fergetrafikken ikke ledes mot, gjennom, eller under sentrum vil bidra med å øve press på politikere og Vegvesenet.

Vegvesenet burde per idag ha fokus på et hovedgrep som Moss by kan leve med! Inntrykket er at de graver seg ned i detaljer, med andre ord somler bort både verdifull tid og resurser ved å «se på» løsninger som leder trafikken fra fergene mot og under sentrum.

Siden man må anta at fergeleiene blir flyttet østover mot Steinulla er det «hull-i-hodet» å lede denne trafikken forbi den nye stasjonen, og så videre til området ved Blinken, altså skape en permanent barriere mellom Kransen og Østre Kanalområde.

En slik løsning vil for all tid forringe potensalet til en vidreutvikling av dette området. Et område, som med riktig planlegging, vil frigi store land- og kaiområder med mulighet til å skape et unikt sentrumsnært bo- og arbeidsmiljø - man kan lett tenke seg en utvidet østre kanalpark, gang- og sykkelbro til bystranda og vestre kanalpark pa Jeløya, samt et rikt båtliv.

Trafikken fra fergene må ikke bli ledet nordover i retning byen, men må snarere gå sydover og inn i fjellet ved Klevberget, for så å knytte seg til E6 ved Årvoll.

Det er ferge- og havnetrafikken, storbrukerne av en slik forbindelse, som i hovedsak bør bidra til å betale for denne riksveien.

Om politikerne i tillegg ønsker å belaste borgerne på annen måte, f.eks. via lokale bom-stasjoner, får bli en sak for en annen dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags