– Se på disse forslagene til tiltak for å bedre trafikkavviklingen i Moss

Kø: Trafikkproblemene kan bli omfattende, Kjell Kåsin synes det bør iverksettes tiltak.

Kø: Trafikkproblemene kan bli omfattende, Kjell Kåsin synes det bør iverksettes tiltak. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert Kjell Kåsin, Moss.

DEL

En politikerbønn: Innbyggerne i Moss står nå overfor store samferdselsprosjekter ( jernbaneutbygging og ny RV19). Gående, syklister og bilister får store utfordringer i bruken av byen de neste 10 årene. I tillegg til egen trafikk, fylles hovedveien gjennom Moss opp med biler fra fergetrafikken Moss/Horten - 1,8 millioner kjøretøy hvert år! RV19 er en del av europaveiene E6 og E18.

Hvordan skal framkommeligheten for myke trafikanter sikres samtidig som trafikkflyten gjennom byen ikke blir forverret?

Tiltak som bør vurderes:

• Mer spredning av fergetrafikken ut over døgnet:

• Differensierte billettpriser?

• Tidsavgrenset prioriteringer av transporttype?

• Bedre trafikkflyten ved å fjerne flaskehalser:

• Flytte gangfeltet mellom Rådhusbroen og Kanalbroen. Veien omgjøres til to felt mot Jeløy.

• Flytte gangfeltet fra rundkjøringen ved Nesparken. Innfartsveien omgjøres til to felt forbi Mossehallen.

• Utvide overgangen fra Østre Kanalgate opp mot Rådhusbroen. Det vil bedre framkommeligheten for tungtransporten, særlig vinterstid.

• Bedre sikkerheten for gående og syklister.

• Ved å flytte fotgjengerfeltene vekk fra tre kjørefelt, bedres sikkerheten for gående og syklister.

• Etablere en midlertidig eller permanent sykkelbro over kanalen.

Tiltakene er et vinn-vinn opplegg for både gående, syklister og bilbrukere.

Gode tiltak vil koste penger. Vi snakker muligens om 60, 70 eller kanskje 100 mill kroner. Det naturlige hadde vært om Statens Vegvesen sammen med Bane Nor tar regninga. Men jeg er såpass realistisk, at jeg forventer ikke at disse «statlige vesener» tar hele regninga.

Men jeg forventer at det politiske miljøet nå bretter opp ermene, og går sammen om gode tiltak for miljøet og framkommeligheten. La nå adrenalinet pumpe, og ikke vent på at andre skal gjøre jobben for dere.

Jeg ser gjerne at dere bruker 6 – 8 mill av eiendomsskatten til å betjene et lån som Moss kommune kan bidra med i dette spleiselaget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags