Carina og Inger Marie skal lage en nettside eller app, med den kan folk plukke søppel à la spillteknologi

Carina Custovic-Mælen og Inger Marie Spange i Storybold AS har fått i oppdrag å lage en app eller nettside, som du kan laste ned gratis på mobilen og bruke når du vil plukke søppel.