Dette innlegget gjelder situasjonen for de av våre syke- gamle - og andre, som er avhengi av omsorgs personer, som har valgt å ikke ta vaksine mot Covid , og som er i nærkontakt av førstnevte grupper.

Det som trigger meg til å skrive dette er:

20 mnd har gått med Covid trusselen hengende over oss, flere ganger har man som pårørende fått sms/mailer telefoner fra, i vårt tilfelle, sykehjem om at "din mor har blitt utsatt for en pleier," som enten ikke var vaksinert og hadde covid, eller hadde covid uansett.

I går, lørdag fikk jeg telefon to ganger og en gang idag. Situasjonen den samme: "din mor har desverre blitt utsatt nok en gang, for en Covidsmittet pleier " Hele avdelingen måtte ta hurtigtest igår og PCR idag, med resultat imorgen.

Nå må det settes fokus på dette som ser ut som "en rød tråd" gjennom hele helsesystemet vårt: ---- -Personvernet, og at ingen skal tvinges.

Av og til skjer ting hvor ikke alle kan ta seg den frihet og "sitte på gjerdet" for å avente om disse ukjente vaksinene, som jo ikke var veldig utprøvd når man startet, tar livet av folk (eller om 10 år gir senskader.)

Noe Astras Z vaksinen gjorde, dog i ørliten målestokk, men stort nok for dem det "tilfeldig" rammet.

Hvis vi ser på Personvernet. hva med de som er på sykehjem og har valgt å ta vaksine, de får ikke valget av å velge bort nærkontakt med en omsorgsperson som ikke er vaksinert. Jeg etterlyser de gamle og sykes personvern. Den er det ingen som etterlyser i dette bilde.

Alle må ta ansvar, personlig synes jeg det er ulogisk/uetisk at en som er i nærkontakt med overnevnte svake grupper ikke finner det som en del av omsorgen nettopp å verne disse mot en mulig smitte.

Nå har resultatet blitt at også vaksinerte smittes og smitter.

Det å ha tatt vaksinen gir en god følelse at man ihvertfall har gjort hva man kan for både seg selv og for sine medmennesker ved ikke å medvirke til et annet menneskes smertefulle død som Covid er.