Gå til sidens hovedinnhold

– Da går vi for Klevberget-alternativet

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statens vegvesen (SVV) presenterte tidlig i desember en prosjektrapport om ny Rv19 i Moss. Det første viktige punktet i rapporten er at SVV nå har lagt til grunn at ny Rv19 ikke bør gå i varianter av eksiterende trase fra ferjeleiet til Mosseporten, men at lokaltrafikken og ferjetrafikken bør skilles. Det andre viktige punktet er at en ny tofelts vei planlegges fra eksisterende ferjeleie, men slik at ferjeleiet kan flyttes sørover senere. Dette innebærer behov for en veikorridor mellom jernbanen og havneområdet, noe som kan åpne for fleksibel framtidig utnyttelse av disse områdene. Rapporten anbefaler at tre alternative korridorer fra ferjeleiet til E6 videreføres i kommunedelplanprosess og konsekvensutredning; henholdsvis alt. 1 fra Feste, alt. 4 fra Klevberget og alt. 5 fra Thorneløkka.

Feste-alternativet

Moss bystyre gikk i sitt siste møte 11.12. enstemmig inn for at det kontroversielle Festealternativet med en ny Rv 19 i eksisterende jernbanetrasé ikke skulle tas med videre i planprosessen fordi løsningen ville gi store negative konsekvenser for kulturmiljøet i nordvestre Rygge. SVV gikk umiddelbart ut med beskjed om at de ikke ville anbefale for sine statlige oppdragsgivere (SD) å ta dette alternativet ut av prosessen.

SVV har i presentasjonen og i prosjektrapporten gitt uttrykk for at alternativet til en full KDP-prosess med de tre traséalternativene, kan være en kortere detaljplanprosess med lokalpolitisk forankring av ett bestemt traséalternativ. Altså enten tre alternativer eller en samlende løsning. Spørsmålet er om dette er mulig og ønskelig.

Thorneløkka-alternativet innebærer en åpen veiløsning opp over Thorneløkka og over den nye jernbanetunnelen nord for den nye stasjonen og inn i Skarmyrafjellet under en ny, hevet Fjordveien. Etter Veteranarkitektenes oppfatning vil denne løsningen være minst like miljømessig kontroversiell som Festealternativet. Muligheten for veitunnel under jernbanetunnelen forsvant som kjent, etter manglende samordning mellom SVV og JBV/BN før jernbanen var ferdigprosjektert og igangsatt.

På tide å gi et tydelig signal!

Katastrofe

Rv19 i åpen trase i byen vil være en katastrofe for bymiljøet; en sterk barriere mellom sentrum og det nye kommunikasjonssenteret Moss stasjon, og samtidig helt ødeleggende for den ambisiøse knutepunktutviklingen og den nye bydelen Sjøsiden. I tillegg vil det gjøre det vanskelig å utvikle et grønt sentrum med fravær av støy og forurensing. Slik vi ser det er det derfor like gode grunner til å fjerne dette alternativet som Festealternativet fra den videre prosessen.

Rungende nei til riksvei 19 i kulturlandskapet

For oss er det ganske opplagt at Klevbergetalternativet med tunnel til E6, er det traséalternativet som peker seg ut. Traseen har ingen store negative konsekvenser for verken landskapsmiljø eller bymiljø, og er tidligere framhevet av ganske mange engasjerte som en ønsket løsning under forutsetning av at den er teknisk mulig og økonomisk akseptabel. Rapportens konklusjoner tyder på at dette er sannsynlig.

Beste løsning

Hva om politikerne i nye Moss nå gikk samlet inn for at den minst kontroversielle og åpenbart beste løsningen for ny Rv19, Klevbergtunnel, fremmes som eneste trase- og korridoralternativ i en forenklet konsekvensutrednings- og planprosess for å framskynde realiseringen? Det kunne bli en skikkelig jubileumsgave til innbyggerne i den nye kommunen fra det nye kommunestyret i Nye Moss!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.