Mens de fleste av oss godt voksne kan glise godt i barten med stigende verdier på hus og hytte, er det nå nærmest umulig for unge mennesker å komme inn på boligmarkedet uten velvillige sponsorer i egen familie.

For oss i Arbeiderpartiet er det opplagt at dette må det nå gjøres noe med.

Det er fullstendig uakseptabelt at vi for tiden har en årlig prisvekst for vanlige boliger i mossedistriktet som er mye høyere enn hva det er mulig for et ungt par å spare for å kjøpe seg egen bolig. Prisveksten siste år har vært på rundt 10% eller mer. Det tilsvarer en prisøkning på mellom 200 -400 000 kroner for en vanlig leilighet/ bolig. Dette har bidratt til at mange unge i dag må ut på leiemarkedet for å få seg et eget sted å bo.

Leiemarkedet er også «alltime high» nå, nettopp fordi mange ikke er i stand til å kjøpe egen bolig. Derfor har mange kommet inn i en ond sirkel på boligmarkedet med sinnsyke leiepriser og dermed ute av stand til å spare til noe eget.

De som sitter igjen som vinnere er de av oss som har egen bolig, og ikke minst de som kan leie ut hele eller deler av egen bolig eller bolig nr. to eller bolig nr. tre nærmest skattefritt.

Det opplagt at det må gjøres flere ting samtidig som kan snu denne utviklingen.

Arbeiderpartiet mener at myndighetene må iverksette tiltak som bidrar til at det bygges flere boliger for førstegangsetablerere, til priser som er mulig for unge å betale. Det må også gjøres tiltak som kan regulere utleiemarkedet og gjør det mindre attraktivt å kjøpe flere boliger for utleie for de som allerede har et sted å bo.

Det bør innføres skattefradrag for de som ikke har råd til å kjøpe, men må leie. Det er blodig urettferdig at utleier får skattefradrag for renter på gjeld til både egen bolig og også for bolig to og bolig tre, mens leietaker må akseptere at boligleie «er penger ute av vinduet».

Staten bør også initiere og støtte nyere boligformer som allerede er utprøvd i mindre målestokk. Leie til eie- ordninger er et godt eksempel. Det gir leietaker fortrinn til å kjøpe eget hjem etter en leieperiode.

Obos og andre boligbyggelag må oppmuntres og motiveres til å utføre sitt viktigste samfunnsoppdrag: Bygge boliger til de som trenger det til priser som er mulig å betale for vanlige folk.

For å stoppe den negative utviklingen og støtte ungdommen, må Erna Solberg og de andre høyrepartiene ut fra regjeringskontorene. Skattelettelsene for de som har mest og betaler minst er ikke riktig vei å gå.

Nå er det vanlige folks tur