Dette røper avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann i Statens vegvesen (SVV) i forbindelse med overrekkelsen av protester mot ny riksvei 19 over Festelandet. Det er veldig dårlige nyheter for oss som håpet på at riksveien var på vei sydover, ihvertfall til Klevberget. Dersom «dagens fergeleie står høyt i kurs», frykter jeg at SVV fremdeles ønsker å arbeide videre med sin opprinnelige løsning der riksvei 19 foreslås lagt gjennom byen i dagens trasé.

Havnespor eller RV19-løsning?

Denne løsningen baserer seg på at det lages ny vei fra fergen inn til Blinken. Derfra skal den legges i kulvert (en grøft med lokk) opp til Kransen, hvor den skal opp i dagen. Fra Kransen går den ifølge forslaget, videre i tunnel frem til et sted langs Innfartsveien. Når jeg antar at denne løsningen er nærliggende, er det fordi jeg ikke tidligere har sett noen løsning som kombinerer dagens fergeleie med en ny riksvei lenger syd, en vei som kunne ledet fergetrafikken til og fra E6 uten å blande den med lokaltrafikken.

Katastrofe

Veikontorets løsning slik den er skissert, vil være en katastrofe for byen. Den betyr at fergetrafikken skal ledes fra Værlebryggen, over Værlesanden frem til Blinken. Det er samme løsning som idag, bare med den forskjell at veien kommer litt lenger vekk fra Kanalen. Den vil dele det flate området på Værlesanden, mellom Thorneløkka og Kanalen, i to og komplisere trafikk for gående og kjørende i området rundt den nye jernbanestasjonen.

Nei til rasering

Værlebrygga og kanalkanten, det som kunne bil et flott offentlig tilgjengelig område for byens befolkning, blir som idag; fergekai og oppstillingsområde for biler som skal over fjorden.

Kulvert

En kulvert fra Blinken og opp til Kransen vil innebære et stort inngrep i bylandskapet. Hvordan vil det se ut i Kransen-området med en kulvert som kommer stigende i terrenget fra høyde 4 meter over havet ved Blinken til frem til en åpning ved Arena 18 meter over havet med 6 meters høyde og 10 meters bredde?

I tråd med ønskene om god kommunikasjon og åpen dialog, må SVV snarest illustrere løsningen. Det er et stort ønske i byens befolkning om å finne en løsning for plassering av nytt fergeleie og ny riksvei 19 som i minst mulig grad berører byen, trafikalt og miljømessig. Moss har ingen glede eller gevinst av å være vertskap for et overordnet veisystem, hvis hensikt er å knytte en forbindelse over fjorden mellom E18 og E6. Riksvei 19 må ut av byen!