Dårlig togparkerings-nytt for Halmstad

– Bane NOR vil ikke anbefale departementet å følge Moss kommunes krav om ny utredning av togparkerings-alternativene i Moss og Råde.