Til helgen starter den 12. internasjonale Twitter-kunstutstillingen, i York i England.

1000 bidragsytere fra 65 land deltar, og ventelig innbringer utstillingen 250.000 kroner.

Mye har skjedd etter at 16.000 kroner ble gitt til Moss bibliotek etter den første utstillingen i 2010, og etter at oppfølgeren to år senere hadde innbrakt 24.000 kroner til Krisesenteret i Moss.

En kurator i Los Angeles ville prøve konseptet i sin by i 2013, til inntekt for underprivilegerte unge kunstnere. Det fikk hun lov til. Siden har snøballen rullet, med årlige utstillinger.

– Det hele ble etter hvert så stort at de som vil arrangere må påta seg hovedansvaret for gjennomføringen, forteller David Sandum.

Han er fortsatt styreleder for hjertebarnet sitt, Twitter Art Exhibit – og bruker en god del tid på oppfølging.

Enkel idé, mye jobb

Det var etter at den da 39 år gamle Sandum i 2010 leste i Moss Avis at biblioteket ikke hadde penger til å kjøpe barnebøker, at ideen ble klekket ut.

– Jeg hadde kunstnervenner fra hele verden på Twitter. Jeg spurte om de kunne tenke seg å male eller tegne et lite kunstverk i postkort-størrelse og donere dette til et godt formål, biblioteket, ved å sende kunstverket til meg i posten. Dette tenkte jeg at var en grei måte logistikkmessig. Og interessen var overveldende, jeg fikk inn rundt 260 kort, forteller Sandum.

Han hadde derimot ikke forstått hvilket arbeid som ventet.

– Det ble veldig mye jobb med å være i dialog med alle kunstnerne. De ville vite om kortet deres hadde kommet fram, om kortet var blitt kjøpt, hvordan utstillingen gikk og så videre, forteller David, som har kommet i tettere kontakt med svært forskjellige mennesker og kunstnere over hele verden.

Sammen med styret vurderer han søknader fra framtidige arrangører, og han forsøker å være til stede ved utstillingsåpningene. Denne uken reiser han til York for å få med seg og kaste glans over årets åpning.

Gode formål

Der vil han, tradisjonen tro, kunngjøre hvem som blir neste års arrangør. Årets arrangør har fått inn rundt 1000 små kunstverk.

– Siden det hele har blitt så stort, kreves det at arrangøren har store utstillingslokaler med plass til 250 mennesker på åpningen, at de har mannskaper til å ta seg av all organisering av utstillingen, inkludert å presentere alle de små kunstverkene og å holde kontakten med kunstnerne. Og så må de naturligvis ha et meget godt formål som inntektene skal gå til, sier David.

– Går alle inntekter fortsatt uavkortet til de gode formålene?

– Nei, fra 2019 har man beholdt 20 prosent av inntektene, for å få dekket kostnadene våre blant annet til en dyr webside. Jeg har ikke tjent så mye som en krone på prosjektet, men nå slipper jeg i det minste å betale av egen lomme utgiftene for å delta ved utstillingsåpningene.

Sandum er veldig glad for alt ideen hans har ført til.

– Selv om det har kostet mye tid og noen penger, så har det også gitt og gir meg veldig mye tilbake, sier prosjektets far.

Utstillingssteder og formål

2010: Moss (Biblioteket)

2012: Moss (Krisesenteret)

2013: Los Angeles (Underprivilegerte unge kunstnere)

2014: Orlando (Kurs i samtidsdans for psykisk utviklingshemmede)

2015: Moss (Homestart)

2016: New York (Kurs i håndlagd brukskunst for fosterhjemsjenter)

2017: England (Støtte til barn med livstruende sykdom og deres familier)

2018: Canberra, Australia (Rideprosjekt for funksjonshemmede barn)

2019: Skottland (Kunst i helsevesenet, kunst-workshoper)

2020: South Carolina, USA (Utvikling og utstillinger innen kunst for funksjonshemmede)

2021: Cheltenham, England (Terapisamtaler for mennesker med leukemi og deres pårørende)

Fjorårets utstilling innbrakte over 21.000 engelske pund, over 250.000 norske kroner, og årets gode formål er å bidra til å økt kunnskap om hjernebetennelse.

LES OGSÅ: Stor suksess med Twitter-utstilling