Gå til sidens hovedinnhold

– De fleste kvikkleireskredene skyldes menneskelig aktivitet, og det er nettopp dette som skaper den store frykten i Moss

DEBATT

Jeg viser til ditt debattinnlegg. Jeg antar at artikkelen ligger ute på flere lokalaviser, men mitt utgangspunkt er Moss.

Etter at jeg flyttet hit for vel 20 år siden, har jeg hele tiden hørt om de vanskelige grunnforholdene som finnes på sentrale steder av byen, og derfor er det helt riktig når du skriver at Gjerdrum katastrofen har skapt utrygghet hos mange, og det gjelder også befolkningen i Moss. Derfor er det godt å lese at regjeringen vil gjøre hva den kan for å bistå i arbeidet med å forebygge kvikkleireskred.

Jeg må imidlertid få gå litt mer konkret fram når det gjelder noen av de punktene du tar opp.

Du slår fast at kommunene har en nøkkelrolle når det planlegges å bygge i et område med kvikkleire. Jeg forstår deg vel rett at det da er tale om 100 % sikkerhet for befolkningen. Veldig betryggende når du også skriver at en kommune ikke kan gi byggetillatelse hvis det ikke kan dokumenteres at krav til tilstrekkelig sikkerhet er oppfylt.

Føler du deg imidlertid sikker på at begrepet «tilstrekkelig» oppfattes som ensbetydende med 100 % sikkerhet?

Et annet spørsmål er kommunenes kompetanse til å vurdere sikkerhetskravet. En ting er å få råd fra NVE, en helt annen sak er å ta endelig beslutning i saker som kan ha stor økonomisk betydning. Geologiske rapporter er vanskelig stoff for ikke fagfolk, og rapportene bærer som regel preg av usikkerhet. Jeg går ut fra at når NVE legger fram sine rapporter, så innebærer ikke det at de tar noe økonomisk eller reelt ansvar. Det er jo helt naturlig i og med at forholdene er slik som du så klart sier; kvikkleireskred kan ikke varsles.

Åpenhet og informasjon er som du sier viktig for trygghetsfølelsen, og jeg fulgte din oppfordring om å gå inn på nettsiden til NVE for å se hvilken kartlegging av kvikkleiresoner som finnes i egen kommune. Jeg fant en stor rapport for Moss fra 2019, men og dette er et stort men, jeg fant ingen del av rapporten som omhandlet de sentrale deler av Moss. Dette til tross for at Moss sentrum, nå og i mange år fremover, vil være et gedigent anleggsområde. Du skriver at de fleste kvikkleireskredene skyldes menneskelig aktivitet, og det er nettopp dette som skaper den store frykten i Moss.

På grunn av mangel på åpenhet og informasjon, sprer frykt og usikkerhet seg. Hva skjer når innbyggere føler seg glemt? Det fører som regel til protestaksjoner, folkeaksjoner og sågar sivil ulydighet.

Med bakgrunn i ditt utspill i pressen, ber jeg deg innskjerpe kommunenes sikkerhetskrav, og som må bety 100 % sikkerhet. Hvis dette kravet ikke kan bekreftes fra en kommunes side, må selvsagt den planlagte eller påbegynte utbyggingen stanses og legges til et sted der sikkerhetskravet kan innfris.

Takknemlig om du kunne hjelpe til med å skape trygghet!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.