Det rød-grønne styringsflertallet i Moss har fullstendig mistet kontrollen.Det beviste de da de denne uken varslet at de kommer til å øke eiendomsskatten i Moss.

Under det forrige møtet i formannskapet orienterte rådmann om kommunens økonomiske situasjon. Rådmannen var ærlig, og forklarte at økonomien er dårlig, og han presiserte at den ville vært dårlig selv uten koronautbruddet. Rådmannen var allerede før kommunesammenslåingen tydelig på at budsjettet for 2020 kommer til å bli stramt. Det bør derfor ikke ha kommet som en overraskelse på noen at vi som politikere må ta noen tøffe valg. Likevel uteble de tøffe valgene da budsjettet for 2020 ble vedtatt.

Moss Kommune ligger an til å gå med et stort underskudd, regner vi med bruk av fondsmidler risikerer vi et minus i 100-millionersklassen. Disse pengene må vi finne ett sted, og det er her den politiske uenigheten kommer inn i bildet.

Man trenger ikke være økonom for å forstå at når man mangler penger, så må man få tak i mer penger, eller redusere utgiftene. Utfordringen er derimot å finne ut hvor disse pengene skal hentes. Her er Moss FrP grunnleggende uenig med Arbeiderpartiet, SV, Rødt, MdG, KrF og Senterpartiet.

Moss FrP var det eneste partiet i Moss som foreslo å redusere eiendomsskatten da vi behandlet kommunebudsjettet på tampen av fjoråret. Dette klarte vi på tross av at vi på forhånd visste at budsjettet kom til å bli stramt.

Vi klarte å finne penger til det fordi vi var villig til å prioritere.

Siden budsjettbehandlingen i fjor har det rød-grønne styringsflertallet fattet en rekke vedtak som har påført kommunen økte kostnader. Dette har de gjort vel vitende om at budsjettet har vært stramt. De har blant annet rekommunalisert tjenester som har vært konkurranseutsatt, på tross av at de visste hvor mye ekstra dette kom til å koste kommunen. Nå skal de nok en gang ri prinsipielle kjepphester ved å omregulere Kallumjordet, noe som kan bety at kommunen blir erstatningsansvarlige for opptil 80 millioner kroner.

Nå når de ser konsekvensene av valgene de tar, velger de å ta den lette veien ut. De sender regningen til innbyggerne gjennom økt eiendomsskatt.

Rødt foreslo i kommunestyret å øke eiendomsskatten med over 60 millioner kroner. Det er nå fare for at Rødt får ønsket sitt oppfylt.

Arbeiderpartiets gruppeleder Shakeel Rehman valgte å rette krass kritikk mot Rådmannen i Moss Avis denne uken, og kalte fremlegget til Rådmannen for «tynn suppe». Det første tegnet på fullstendig kaos er når politikerne kaster de ansatte under bussen. De folkevalgte fra styringsflertallet hadde mulighet til å gjøre så mange endringer på rådmannens budsjettforslag som de bare ville i desember 2019. Likevel forble endringene ganske små. Med andre ord så støttet styringsflertallet seg mer eller mindre utelukkende rådmannens budsjettforslag. Da blir det useriøst å legge skylden på mannen som la frem et budsjettforslag de selv valgte å støtte.

Moss FrP kommer ikke til å stemme for en eneste krone i økt eiendomsskatt. Vi skal snu hver eneste sten for å forbedre kommunens drift. Dessverre må vi nok også belage oss på noen ubehagelige kutt i kommunens utgifter, men vår førsteprioritet blir å skjerme eldreomsorgen og skolesektoren. Dette er det viktigste en kommune driver med.