Gå til sidens hovedinnhold

De røde ønsker ny abortlov. Barnelegene og mange andre miljøer slår alarm.

DEBATT

De radikale vedtakene på landsmøtene til røde partier hat skapt sjokk i mange leire.

Ap vil gi selvbestemt abort til uke 18 og SV til uke 22.

I barnelegeforeningen slås det også alarm.

I Nettavisen uttaler leder i interessegruppen for nyfødt medisin Jannicke Andresen, nestleder Astri Maria Lang og foreningens leder Elisabeth Selvaag seg sterkt kritiske til de røde landsmøtevedtakene.

Fosterets rettighet må alltid være med i vurderingen når grenser for både medisinsk og selvbestemt abort skal bestemmes.

Helsedirektoratet har definert et levedyktig foster som et foster som er blitt 22 uker. Abortloven per i dag gir rom for selvbestemt abort fram til uke 12 og abort etter nemdsvurdering frem til uke 22.

Barnelegeforeninen som er «hands on» premature babyer, sier at selv om grensen for livreddende behandling ved prematur fødsel går ved svangerskapsuke 23 finnes det barn som i samråd med foreldre mottar aktiv behandling i uke 22 og som overlever nyfødt perioden.

Dette utgjør en etisk utfordring for alle involverte parter. Ved å åpne opp for selvbestemt abort opp til uke 22 legger man et stort ansvar på kvinnene , et ansvar som kan være vanskelig bære når man vet hvor utviklet barnet er ved 22 ukers alder.

På midten av 60 tallet jobbet jeg på fødeavdeling ved universitetsklinikk i Nederland og var med på mange fødsler hvor barnet omgående ble adoptert bort. Få år senere jobbet jeg på kvinneklinikken ved Aker sykehus. Nærmest ingen ble adoptert bort, men det var mange aborter. Det ble de yngre legenes jobb. Heldigvis var det aldri tale om å utføre aborter på fostre som var kommet så langt som de røde partiene nå vil gi adgang til fri abort for.

Kriteriene som nå ligger til grunn for nemdenes vurdering er gode. Kvinnenes ønsker blir hørt og det gis gode faglige råd. Kvinner slipper å ta ansvaret alene for beslutningene.

Hva tenker de røde om legene som mer eller mindre presses til å være bødlene?

Jeg er glad for å være en del av Høyres lag.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.