Kamerater – godtfolk - gratulere med dagen!

Rødt vil ha dagens Høyre/Fr.P regjering ut av regjeringskontorene, og vi vil ha en NY politikk.

Vi vil at alle skal ha rett til en fast jobb med tariffesta lønns- og arbeidsvilkår. Vi vil har nye grønne arbeidsplasser bygd på fornybar energi, og hvor vi raskest mulig faser ut oljesektoren.

Nei til oljeutvinning i Lofoten Vesterålen Senja!

Vi vil ha en ny boligpolitikk hvor alle skal ha råd til å skaffe seg sin egen bolig, uten å bli gjeldslaver for resten av levetida.

Vi vil ha mer frihet til å leve og en 6-timers arbeidsdag!

Vi vil ha en ny progressiv skattepolitikk en «Robin Hood- politikk», som i langt større grad skattlegger de rike, også på arv og formue. En økt offentlig inntekt som fordeles til en stadig bedre offentlige tjenester for alle!

Vi vil ha slutt på Høyre og FrPs fanesak: De private velferdsleverandørene!

Hvor prinsippet er at den med den tykkeste lommeboka kan kjøpe tjenestene i et «velferdsmarked». Vi vil at du med de største behovene får de beste tjenestene!

Vi vil ha Velferdsprofittørene ut av velferden!

Det offentliges penger til ulike velferdstiltak som barnehage, barnevern, skole, omsorgen, flyktningpolitikk osv., skal gå til nettopp disse formålene og ikke til utbytte for rike aksjeeiere på Oslo Bør.

 - Vi vil ha en profittfri velferd!

Dagens arbeidsmarked blir mer og mer deregulert.

Da Stoltenberg EN regjeringa i 2001, mot fagbevegelsen vilje, trumfa igjennom EUs bemanningsbyrådirektiv, åpnet dette for at stadig flere går ut i arbeidsmarkedet som midlertidig ansatte. Ofte på såkalt 0-kontrakter hvor du binder seg til EN arbeidsgiver, men bare får betalt for den tida du arbeider.

Som midlertidige ansatte tør du ofte ikke fagorganisere deg eller protestere. Disse ansatte er i ferd med å bli en ny pariaklasse som undergraver de faglige rettigheter arbeidsfolk i Norge har tilkjempa seg gjennom generasjoner.

Og, - som midlertidig ansatte får du heller ikke lån i banken til å skaffe deg din egen bolig.

Vi vil ha et forbud mot disse bemanningsbyråene, og at de offentlige arbeidskontorene tar tilbake denne oppgaven.

Forskjellene i samfunnet øker! Selv om vi på mange måter lever i et godt samfunn i Norge, er utviklinga truende. Merk at etter 1990 har forskjellene i Norge økt med større fart enn i USA!

2016 var det første gang på 30 år at prisstigninga var større enn lønnsøkninga. Og, den franske økonomen Thomas Piketty har vist til at med dagens politikk vil disse forskjellene fortsette å øke! Antall milliardærer har femdobla seg på 15 år! De 10% rikeste stikker av med en stadig større andel av samfunnets verdier, mens alle vi andre blir avspist med stadig strammere kår.

Denne utviklinga må stoppes og snus. Jeg vil så sterkt jeg kan oppfordre den kommende LO-kongressen til å gå mot at norsk nærings- og arbeidsgiverpolitikk bestemmes av eliten i EU. Vi må ut av EØS og ta tilbake at norske lønns- og arbeidsforhold skal bestemmes av partene i Norge.

Kamerater – godtfolk.

1.mai er den internasjonale dag for fred og solidaritet mellom arbeidere i hele verden. Vi støtter derfor det palestinske folkets rett til en egen stat.

Valget av den spik reaksjonære Donald Trump som ny president i USA bør føre til at Norge i langt større grad enn til nå, frigjør seg fra USAs angrepskriger gjennom Nato.

Den nye regjeringa må drøfte hvordan Norge som fredsnasjonen kan bidra til å løse internasjonale konflikter på fredelig vis, uten at dette fører til økende fattigdom og økende flyktningestrømmer.

I mellomtiden må vi ta et felles ansvar for flyktningkrisa, som i stor grad skyldes de ulike krigene Norge har deltatt i gjennom NATO.

Vi vil ha en langt rausere flyktningpolitikk! 

Norge er et stort og rikt land, vi kan alle leve et trygt og godt liv, og vi har plass til mange flere!   

Fortsatt god 1. mai -  og et godt stortingsvalg til høsten!

LES OGSÅ:

Johnny i 1. mai-tog for 70. gang

En tradisjonsrik 1. mai i Råde