150 års jernbanehistorie i Moss: Til min forundring er det ingen som har tatt opp denne muligheten til en strandforbindelse lang sundet

Verdi: –Når den nye banestrekningen åpnes i 2024 må det være på sin plass å sikre dette historiske anlegget som har tjent oss i snart 150 år, skriver Arild Johnsen om Verket-området som inneholder jernbanespor.

Verdi: –Når den nye banestrekningen åpnes i 2024 må det være på sin plass å sikre dette historiske anlegget som har tjent oss i snart 150 år, skriver Arild Johnsen om Verket-området som inneholder jernbanespor. Foto:

Av
DEL

DEBATTI disse tider da det bygges en ny og moderen jernbane gjennom byen er det fristende og se tilbake til da man planla og bygget den jernbanen som har tjent oss i snart 150 år, Det mest fantastisk er at denne banen fremdeles er i daglig bruk.

Tidlig i 1870 åren ble spørsmålet reist om hvor den nye jernbanen skulle gå gjennom fylket. Hovedspørsmålet var om jernbanen skulle gå langs kysten eller lengre inne i fylket. Lokaliseringen av et slikt viktige jernbaneanlegg vil kunne skape gode muligheter for utviklingen av distriktene. Derfor ble det knyttet stor interesse for denne saken fra distriktets myndigheter.

Etter lange forhandlinger ble det valgt at jernbanen skulle følge en linje som gikk fra Christiania til Fredrikshald gjennom Aas, Vestby og Moss og videre til Fredrikstad og Fredrikshald. Denne linjen ble valgt til fordel for et alternativ gjennom Indre Østfold.

I februar 1872 ble det avholdt et meget viktig møte i Moss. Der ble det fremhevet at Moss med sin sentrale beliggenhet, med en god havn og med muligheter for omsetning av kornprodukter Dessuten hadde byen utmerkede betingelser for industrietableringer.

Tidlig i 1873 ble saken behandlet i Moss formannskap som bevilget 50.000 spesidaler og tegnet aksjer for 48.000 Spd.

I juni 1873 bifalte Stortinget at Smaalensbanen skulle bli Statsbane og bevilget 354.102 Spd. og de valgte den ytre linjen.

Jernbaneanlegget gjennom Moss fra Kambo til Jernbanestasjonen ble åpnet i 1878 etter en utbyggingsperiode på seks år. Jernbanelinjen fra 1878 er i dag intakt fra Sandbukta med brua over Mosseelva fram til stasjonen i Moss videre til Dilling stasjon. Mest fantastiske er det med hvilken standard de 300 rallarene på seks år bygget denne banestrekningen. Jernbaneanleggene ble tilpasset landskapet uten de store inngrepene. Dagens utbyggere har mye å lære av sine forgjengere.

Et annet stort anlegg som fikk stor betydning byutviklingen sammen med jernbanen var Kanalanlegget som ble åpnet i 1857 bare noen 10 år før jernbanen. Begge disse anleggene ga byen en velfortjent utvikling etter mange års stillstand. Jernbanen knyttet byen til hovedstaden og til det øvrige Østfold til Halden og utlandet. Kanalen åpnet byen for skipstrafikk mot hovedstaden, Ytre Oslofjord, Skagerak og ut i «den store verdenen». Kanalen fikk vernestatus for lenge siden.

Nå er det på tide å gi den siste strekningen av jernbanen, gjennom Verket og fram til stasjonen, en tilsvarende vernestatus Jeg mener at tiden er inne til å reise en debatt om hvordan man skal ivareta dette historiske banenettet. Det er klart at denne jernbanen har hatt stor betydning for vår byutvikling. Etter åpningen i 1878 startet en viktig utviklingsperiode for byen og for stasjonsområdene i Rygge.

Når den nye banestrekningen åpnes i 2024 må det være på sin plass å sikre dette historiske anlegget som har tjent oss i snart 150 år. Anlegget bør prege byen ved ombygging til en «grønn korridor» langs Mossesundet hvor jernbaneskinner og sviller fjernes. Det må deretter leggs et hensiktsmessig toppdekke for gang- og sykkeltrafikk.

Til min forundring er det ingen, hverken Bane NOR, kommunen eller utbyggerne som har tatt opp denne muligheten til en strandforbindelse lang sundet. Det ser ut til at utbyggeren av Verket helt har underslått de verdiene som ligger i dette viktige kulturanlegget gjennom deres eiendom. Når det gjelder finansieringen av en gang – og sykkelvei bør det være en mulighet å få Statens Vegvesen til å benytte noen av sine sykkelveimidler på over 100 mill. som er tenkt brukt på anlegget fra Tigerplassen til Flemmingkrysset.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags