Jeg ønsker alle elever i den videregående skolen hjertelig velkommen til skolestart. Dette er viktige år, både gjennom skolearbeid og det sosiale for dere alle. Og spesielt til dere som er nye: De neste tre årene skal dere få mange nye venner og bekjentskaper. Alle vil komme i en klasse med mange nye ansikter, og kanskje noe kjente. Grip muligheten de første ukene med å bli kjent med hverandre.

Akershus fylkeskommune er landets aller største skoleeier på videregående nivå med over 22 000 elever. Vi har høye ambisjoner for våre elever og lærlinger. Elever og lærlingers kompetanse har førsteprioritet. Resultatene i Akershusskolen er gode, og blant de beste i landet. 86,5 prosent fullførte og besto videregående opplæring i fjor.

Vår oppgave som skoleeier er å gi faglig støtte og gode rammebetingelser for skoleutvikling og undervisningsutvikling, både for dagens og framtidens videregående opplæring. Vi ønsker å ta elevene forventninger og drømmer på alvor. Det er viktig at hver enkelt elev føler seg sett. Skolen skal inspirere og motivere fra første dag og vi skal hjelpe hver og en til å strekke seg litt lenger. For å få gode resultater kreves det innsats av oss som skoleeier, av skolen, men også av deg som elev.

 

De neste årene vil man kjenne at nivået på læringen vil bli høyere. Elever blir kanskje nødt til å legge ned mer tid i skolearbeidet enn du har gjort tidligere. Se viktigheten i selvdisiplin, og lag gode rutiner for hvordan du jobber med oppgaver og innleveringer. Kompetansen du får ved å være til sted på skolen, sammen med karakterene dine, vil være det viktigste du har når du skal søke videre utdanning eller jobb.

Det vil dukke opp mange spennende og nye muligheter i årene som kommer. Få muligheten til å stemme, ta førerkort og russetid. Det er mange ting i livet som vil rope om oppmerksomheten din. Det er mange valg som man skal ta stilling til. Hvis du bruker litt tid på å tenke og gjøre gode valg, slipper du å bruke mye tid på ting som er nytteløst. Tiden dere får på videregående skole gir dere grunnlaget for et yrke, få en jobb eller videre studier. Her får dere «trene» på et framtidig yrke eller videre studier. Så bruk tiden din godt, og la dette være starten på noe flott for fremtiden.

Vi er alle viktige bidragsytere for å skape et godt miljø på skolen – for god læring og trivsel for alle. Vi lærer best sammen med andre, - og når vi er aktive og engasjert i det vi holder på med. Så vær til stede på skolen, vær aktiv, spør, ta kontakt og bry deg! Lykke til og bruk mulighetene.