Gå til sidens hovedinnhold

– Beredskap er deg og meg

Artikkelen er over 5 år gammel

Aktuell kommentar om beredskap, signert Helen Lundberg. Lundberg er universitetslektor internasjonal beredskap (BIB-programmet), Handelshøyskolen v/ UiT, Harstad.

Universitetslektor UiT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Beredskap er ikke bare forsvar og politi. Landet trygges ikke alene av at de får mer penger. At forsvaret og politiet får økt økonomisk støtte er bra, men de utgjør kun en liten del i beredskapen.

Beredskap er så mye mer enn et bevæpnet forsvar eller politikorps.

Beredskap er deg og meg; nærmiljøet; arbeidsplassen; kommunen; naboene våre, og måten vi selv oppfatter beredskap på, før eventuelt uønskede hendelser skjer i våre omgivelser.

Uansett uønsket hendelse (f.eks. gasslekkasje, båthavari, kollisjon, veltet vogntog med farlig last, terroranslag, langvarig strømbrudd...), skjer den alltid i hjemkommunen til noen av oss.

Fleksibel og lokal beredskap

Forsvaret og politiet er ikke utplassert i hver krik og krok i dette landet, der du og jeg befinner oss. Dette betyr at hver kommune må ha beredskapsplaner for uønskede hendelser som kan inntreffe.

Planene må være fleksible, for å kunne håndtere alle typer uønskede hendelser. Beredskap betyr å være forberedt på å kunne håndtere og minimere skader, som følge av uønskede hendelser; og å kunne redde liv, miljø og verden.

For å vite hvordan uønskede hendelser skal håndteres, må hver kommune kartlegge ressurser: materielt utstyr, kompetanse, organisering og struktur. Likeså: koordinering og kontaktpunkter mellom de ulike beredskapsaktørene; fra nødetatene til frivillige organisasjoner – både med hensyn til den vertikale og horisontale organiseringen.

Se til Sverige

Vi som enkeltindivider må også ha vår egen beredskap for å kunne håndtere ulike uønskede hendelser som kan ramme oss. Vi må lære oss å kunne takle situasjoner der vi må dekke våre basisbehov selv, uten hjelp fra storsamfunnet. Det kan gjelde mat, vann, strøm/varme og informasjon.

I Sverige har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en pågående kampanje som kalles «Din krisberedskap». Et grunnprinsipp i vårt samfunn er at enkeltindividet har ansvar for eget liv og eiendom.

Det prinsippet gjelder selv når samfunnet ikke fungerer som vanlig. MSB forutsetter at ved en samfunnskrise, skal alle som kan, klare seg med mat, vann, varme og informasjon i minst tre døgn – eller 72 timer. Det kalles 72-timersbudskapet.

Ettersom samfunnets ressurser ikke når ut til alle samtidig, må man prioritere de mest utsatte og hardest rammede. Andre må klare seg selv en viss tid. Hvor lenge, kan ingen vite. Det avhenger blant annet på omfanget av den uønskede hendelsen. Mitt poeng er at landet Norge blir ikke tryggere og får styrket sin beredskap, så snart forsvaret og politiet får mer ressurser.

Norge som nasjon blir tryggere først når du og jeg får økt bevissthet om vår individuelle beredskap og beredskapen i vårt nærmiljø. For sjansen er stor for at neste uønskede hendelse rammer sivilsamfunnet, der du og jeg bor.

Nytt politisenter på Ski påvirker ikke Rygges planer

– Effektivt, synlig og bedre politi  

Kommentarer til denne saken