Bekymringsmelding 2: Begynner vi i den gale enden?

Går for fort: – Moss by legger opp til storstilte satsninger på havn og fergetrafikk uten å ha klart for seg hvordan vi skal håndtere store mengder personbiler, trailere og containertrafikk gjennom byen vår, skriver Yngvar Sommerstad i dette leserinnlegget der han lurer på om det store bildet er tatt hensyn til.

Går for fort: – Moss by legger opp til storstilte satsninger på havn og fergetrafikk uten å ha klart for seg hvordan vi skal håndtere store mengder personbiler, trailere og containertrafikk gjennom byen vår, skriver Yngvar Sommerstad i dette leserinnlegget der han lurer på om det store bildet er tatt hensyn til. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Aktuell kommentar skrevet av Yngvar Sommerstad, eiendomsutvikler.

DEL

Aktuell kommentar Jeg vil i dette innlegget utdype min «bekymringsmelding» fra sist uke, på trykk i Moss Avis 18. juni.

Moss by legger opp til storstilte satsninger på havn og fergetrafikk uten å ha klart for seg hvordan vi skal håndtere store mengder personbiler, trailere og containertrafikk gjennom byen vår. Disse planene vedtas i høyt tempo nå i disse dager.

En enorm økning i fergetrafikken skje med innsats av to nye ferger fra januar 2017, uten at Statens Vegvesen har klare planer på landsiden gjennom Moss by for å ta trafikkveksten. Videre skal Jernbaneutbyggingen starte fysisk allerede i 2017/2018.

Trafikkøkningen skjer allerede, og mer økning kommer samtidig med oppgraving i byen. Vi vil også se at planene på Verket realiseres raskt i samme periode.

Den tenkte løsningen med tunnel under byen for all trafikk fra disse områdene – inkludert Jeløytrafikken – vil ikke kunne realiseres på minst 10 til 15 år, hvis det i det hele tatt går med en slik løsning.

Spørsmålet er: Kan vi tillate at man starter graving for jernbanen, bygging av nytt fergeleie med dertil hørende trafikkøkning og stor anleggstrafikk før vi har utbedret veinettet på landsiden gjennom eller utenfor byen?

Hvis dette skjer, vil vi i løpet av kort tid få en evigvarende lang kø fra ferga, gjennom byen og helt ut til E6. Da snakker vi miljøforurensning i stor skala og kanskje også miljøkriminalitet fra offentlige myndigheter overfor innbyggerne i Moss.

Hva er den største trafikale utfordringen, hvem har ansvaret og hvordan kan dette løses på relativt kort tid?

Etter min mening er ferge- og havnetrafikken vår største utfordring. Her vil antakelig trafikkøkningen bli stor i årene fremover.

Når nye veiarbeider ut fra Oslo på E18 mot Drammen starter, vil behovet øke for å komme seg over fjorden mellom Moss og Horten.

Den desidert største trafikkøkningen vil sannsynligvis komme fra fergene alene. Det er riksveien over fjorden – bedre kjent i Moss som RV 19. Dette er først og fremst et statlig ansvar. Politikerne i Moss har også et ansvar å formidle til statlige myndigheter at byen er nær ved å kollapse som følge av fergetrafikken gjennom byen vår. At innbyggerne i Moss skal belastes med bompenger for å løse et statlig ansvar, er uhørt.

Med byggeforbud på Jeløy og nærheten til sentrum og jernbane, vil trafikken til og fra Jeløy mest sannsynlig være synkende og ikke stigende i årene som kommer. Jeløytrafikken er ikke utfordringen i Moss!

Det er når Jeløytrafikken blandes med ferge- og havnetrafikken at problemene oppstår.

(Jeg mener at) den eneste farbare løsningen for å unngå kaos i trafikken gjennom sentrum, er å anlegge fergeterminal sør i havna med tunnel rett ut på E6. Denne løsningen kan ta all fergetrafikk, havnetrafikk og den delen av Jeløytrafikken som velger den utfarten.

De positive effektene av å velge denne løsningen, vil være flere. Vi unngår trafikkopphopningen på RV 19 gjennom byen både før og etter graving til jernbanen. Vi løser fergetrafikken, havnetrafikken og den delen av trafikken fra Jeløy som velger søndre tunnel i stedet for innfartsveien.

De samme gruppene som benytter havna vil måtte betale for bruken gjennom bompenger. I tillegg slipper Moss å anlegge bomstasjoner rundt byen. Byen blir mer brukervennlig og attraktiv.

Jeg utfordrer byens sentrale politikere til å redegjøre for de negative sidene ved en slik løsning dersom det er noen, og gi oss en forklaring på hvorfor de eventuelt ikke velger dette alternativet.

Hva er i så fall løsningen på kort og mellomlang sikt for å unngå en sammenhengende kø gjennom byen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken