I Moss Avis kunne vi lese ett innlegg der skribenten spurte om Moss er byen gud glemte. Svaret på det spørsmålet lar vi ligge, men vi svarer med glede på mange av de andre påstandene som fremkom. Moss er den byen i Østfold svært mange snakker om for tiden. Det gjør de fordi det er her det virkelig skjer mye innen by- og næringsutvikling. Vi opplever en vekst i innbyggere, nye bedrifter og i omdømme. Reiselivsnæringen rapporterer også om gode tall. Så påstanden om at få «gidder» å besøke oss er så langt unna virkeligheten som det er mulig å komme.

Det er riktig at store industribedrifter er lagt ned eller flyttet. På disse områdene skjer det i dag en svært positiv byutvikling.

Høyda

På Høyda opplever vi en vekst i bedrifter og arbeidsplasser vi knapt har sett maken til. Her finner vi en av landets største klynger av helsebedrifter – og et spennende miljø med innovatører innen flere fagområder. I disse dager jobbes det med å etablere et større konferansehotell som byen vår sårt trenger. Parallelt med dette etableres en helt ny bydel med mange spennende boliger.

Verket

På Verket ser vi en helt ny bydel vokse frem. Boligene selges nesten før de legges ut og vi ser en spennende klynge med nye kulturbedrifter. I dette miljøet jobbes det i disse dager med å få etablert en spennende klatrepark som et tilskudd til sentrum og byens reiselivsnæring.

Tykkemyr og sentrum

På Tykkemyr har vi noen av landets mest spennende og innovative miljøene innen data, IKT og sosiale medier etablert seg. Det er nok få bygg som huser så mange spennende bedrifter som her.

 I Moss næringspark Jeløy ser vi at Aker Solutions befester sin stilling og Wärtsilä, som inneholder et imponerende ingeniør miljø, har besluttet å bli værende i Moss. I sentrumsgatene finner vi både Fablab og Founders House som begge inviterer nyskapere til å etablere seg. Næringsområdene på Vanem selges nesten før de er ferdig regulert og her kommer det flere hundre arbeidsplasser de neste årene.

Vi kan være med på at vi vil enda mer, men ikke akseptere påstanden om stagnasjon og tilbakegang. Derfor havnet også både Moss og Mosseregionen på tidenes beste plasseringer på NHOs barometer over næringskommuner.

Moss og Mosseregionen næringsutvikling har tatt en aktiv rolle i «Næringsriket Østfold» som fylkeskommunen har etablert for å skape enda flere arbeidsplasser i fylket vårt. Helt konkret jobber vi i disse dager med å få flyttet nye offentlige arbeidsplasser til byen vår. Evalueringen som nettopp er gjennomført av Mosseregionen næringsutvikling viser at det jobbes målrettet og godt.

Samferdsel

På samferdselsområdet skjer det også mye. Jernbanen er ferdig regulert og vil være utbygget gjennom byen vår i løpet av 2024. Det vil kunne bidra til å plassere Moss enda tydeligere på kartet for nye bedrifter og nye innbyggere. Fylkeskommunen har aldri brukt mer penger på buss i Moss enn de gjør nå.

Neste år kommer det nye busser på biogass og de skal ha en grundig evaluering av rutesystemet. Samtidig vedtas nye sykkelveier fortløpende og i løpet av få år vil vi ha på plass et sammenhengende sykkelnett som vil bidra til å gjøre det enklere å velge sykkelen. RV19 som er den siste delen av denne gordiske knuten jobbes det med på mange nivåer og ambisjonen er å få løftet denne strekningen frem i Nasjonal transportplan som Stortinget skal vedta før sommeren 2017.

Positiv utvikling i Moss

Vi er stolte over alt det som skjer av utvikling i byen vår om dagen. Vi opplever at mange kommuner kommer på befaring for å lære av hvordan vi gjør ting. Vi opplever mange bedrifter som banker på døren vår i jakt etter nye arealer. Vi opplever et Moss sentrum som er i vekst. Summen av dette forteller oss at det gjøres mye godt arbeid av mange.

Allikevel skal vi alltid ha ambisjoner om å strekke oss lenger!