- Må få en avklaring om lokalisering av jernbanestasjon

Sentrumsnær stasjon: Byens nye jernbanestasjon bør ligge nær sentrum. Spørsmålet er bare hvor mye som er bundet opp av Jernbaneverket i denne prosessen.

Sentrumsnær stasjon: Byens nye jernbanestasjon bør ligge nær sentrum. Spørsmålet er bare hvor mye som er bundet opp av Jernbaneverket i denne prosessen.

Av og
Artikkelen er over 5 år gammel

Aktuell kommentar av Torodd Hauger, Rygge.

DEL

Det kommer stadig flere utspill om at den nye jernbanestasjonen bør legges i fjell under sentrum av Moss. Det er bra. Endelig har også handelstanden og eiendomsbesitterne i Moss sentrum kommet på banen.

Det er vanskelig å finne argumenter mot å legge den nye jernbanestasjonen til byens sentrum.

Det begynner også etterhvert å gå opp for noen politikere at det nå foreligger en enestående mulighet til å styrke handelen og andre byfunksjoner i sentrum, og at dette dreier seg om en mulighet til å gi byen et etterlengtet løft. Utviklingen av Moss by vil bli bestemmende for regionens attraktivtet både som boområde og for næringsliv.

(Aktuell kommentar:) Det er vanskelig å finne argumenter mot å legge den nye jernbanestasjonen til byens sentrum. Ordfører Tage Pettersen uttaler til Moss Avis at forslaget kommer «lovlig sent». Det er for såvidt riktig. Men tatt i betraktning at dette dreier seg om en stor, langsiktig investering – som er særdeles viktig for byens utvikling – så blir tidsaspektet mindre interessant.

Personlig frykter jeg at det største hinderet for at den nye jernbanestasjonen blir lagt til sentrum vil være intensjonsavtalen som bystyret i Moss allerede har inngått med ROM Eiendom om utviklingen av «Sjøsiden».

ROM Eiendom er en del av NSB-konsernet. ROM Eiendom er med andre ord et statlig eiendomsselskap som har til oppgave å utvikle NSBs eiendommer og skape inntekter for eieren NSB (staten). Det er derfor grunn til spørre om NSBs eiendomsinteresser syd for byen kan ha påvirket Jernbaneverkets syn på lokaliseringen av den nye jernbanestasjonen. En jernbanestasjon i fjell under sentrum vil ikke bare bli dyrere, men NSB (staten) vil også «tape» penger på lavere verdistigning på sine eiendommer på «Sjøsiden».

Man kan også undre seg over at bystyret inngikk intensjonsavtalen med ROM Eiendom bare måneder før kommunen startet revisjonen av sin gamle sentrumsplan. Kan det ha sammenheng med at bystyret først og fremt er opptatt av verdiutviklingen på egne eiendommer i dette området? Kommunen har som kjent investert store summer ved innløsning av eiendommer i Nyquistbyen.

Nå ser jeg imidlertid at ROM Eiendom på sin nettside skriver at de også har som mål å «skape bedre byrom der mennesker møtes». Spørsmålet blir hvilke mål som vil veie tyngst dersom NSB/ Jernbaneverket skal ta stilling til en eventuell ny stasjon.

Moss bystyre bør så snart som mulig ta stilling til om jernbanestasjonen bør ligge i eller nærmere sentrum enn det som ligger i någjeldende planer. Går bystyret inn for dette, så bør våre stortingspolitikere få i oppgave å jobbe for en slik løsning. Uten klare styringssignaler fra Stortinget i denne saken, så er jeg redd for at løpet er kjørt for en jernbanestasjon i sentrum. NSB / Jernbaneverket har neppe sitt hovedfokus på hva som vil være best for utviklingen av Moss by.Ytterpartiene (Rødt og Frp) har allerde flagget at de ønsker jernbanestasjonen i sentrum.

Ordfører Tage Pettersen (H) har også uttrykt offentlig at stasjonen bør ligge nærmere sentrum og nevner konkret Kransen. Jeg velger å tolke dette slik at det vil bli en ny politisk prosess om lokaliseringen av den nye jernbanestasjonen. Så får vi håpe at prestisje og valgpolitiske utspill ikke blir til hinder for en god og fremtidsrettet løsning for byen og regionen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags