Vi har i løpet av noen få måneder fått en verden der mye er satt på hodet. Både internt i USA og i stormaktens forhold til omverdenen setter den nye presidenten oppgåtte stier og tradisjoner på holdet. Fra å støtte opp under Europas bestrebelser på å holde sin politikk samlet og omforent, opplever vi nå en president som forsøker å bryte opp alt det samarbeidet som møysommelig er bygd opp over mange år.

For president Donald Trump er det bare det som er av interesse for USA som teller. Hva det er, er det bare han selv som definerer. Å ta hensyn til andres interesser og motiver er fjerne tanker. Selv innad i USA begynner hans tilhengere å tvile på mannens vurderingsevne og evne til å respektere andres interesser.

Hvilke konsekvenser vil dette få for Norge og norske interesser?

Vi lever i et land med en åpen og sårbar økonomi avhengig av det som skjer rundt oss. Det samme gjelder for norsk sikkerhet. Vi er avhengig av det som spesielt skjer i NATO og EU.

Vår økonomi er styrt av forholdet til EU, EØS og Schengen-forpliktelsene. Vår sikkerhet er styrt av forholdet til NATO. Disse viktige pilarene i det norske samfunnet må det vernes om, og det må arbeides for å gi norsk støtte for å unngå forvitring. Samtidig må våre politikere sørge for at vi har et Politi og et Forsvar vi kan stole på. Vi erfarte 22. juli 2011 hva det innebærer å ha et åpent, men sårbart samfunn. Den dagen fikk også norsk naivitet en stygg skrape. Daværende statsminister Jens Stoltenberg lovet at hendelsene den dagen ikke skulle få konsekvenser for framtida til det åpne samfunnet. Det var et utsagn som vi alle har registrert ikke ble tilfellet.

Tragedien vi opplevde 22. juli 2011 burde norske myndigheter lært mye av. Høringen i Stortinget 20. og 21. mars i år tyder imidlertid på at det ikke er tilfellet. Fortsatt er det et svært dårlig samarbeid mellom Politiet og Forsvaret. Tiden er inne for at Politiets og Forsvarets spesialenheter koordineres på enn helt annen måte enn det som har vært tilfellet til nå. Vi må lære av tragedien 22. juli 2011 der Forsvarets Spesialkommando (FSK) meldte seg til tjeneste for Politiet få minutter etter at bomben i regjeringskvartalet eksploderte. Det gikk mer enn tre timer før politiet tenkte på å be om hjelp!

Sette særinteresser til side

Snart må politikerne sørge for at særinteresser settes til side og sørge for at vi får et helt annet samarbeide mellom Politiets Beredskapstropp (Delta) og Forsvarets Spesialkommando (FSK). Spørsmålet er om ikke disse to spesialenhetene burde vært slått sammen til én enhet som kan brukes til de oppdrag som måtte oppstå.

Begge enhetene er noe av det beste vi kan få av ekspertise i hele NATO og bør tas skikkelig vare på. Det er bestemt at det skal bygges et Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) til ca 3,5 milliarder NOK på Taraldrud i Ski med skytebane og helikopterplass!

Imidlertid vil politiet fortsatt være avhengig av Forsvarets helikoptre som er stasjonert på Rygge. Forsvarets Spesialkommando, som i dag er lokalisert til Rena Leir utenfor Lillehammer, bør flyttes til Rygge. Der er også den helikopterstøtten som enheten er avhengig av stasjonert, og infrastrukturen og andre fasiliteter ligger til rette for trening.

Sammenslåing er fornuftig

Det bør være fornuftig med en sammenslåing av disse to enhetene og lokalisere spesialistene til Forsvaret og Politiet til Rygge der alt ligger til rette for både skyting og annen trening. Dessuten vil da styrken være lokalisert der den nødvendige løftekapasiteten befinner seg. Dersom Politihøgskolen flyttes fra Oslo til Moss vil det passe godt inn i et samarbeid med det som vil bli etablert på Rygges militære flyplass.

Tiden er inne for at politikerne skjærer gjennom og sørger for at den kompetansestriden som har eksistert mellom Politiet og Forsvaret i mange år blir fjernet samtidig som Politihøgskolen blir en del av denne enheten.

Det viktigste nå er at Norge får et effektivt instrument som kan brukes mot alle former for terror, sabotasje og andre trusler som måtte oppstå mot vårt åpne samfunn.

Vi har ikke lenger råd til å skylde på mangel på ressurser for å få til et effektivt beredskapssystem vi kan stole på. Det skylder vi de kommende generasjoner.