Gå til sidens hovedinnhold

Vil sikre tjenester og jobber

Artikkelen er over 10 år gammel

LO-leder Åge Hansen i Moss går i sin kronikk i Moss Avis 14. oktober til et standard angrep på Fremskrittspartiet og undertegnende. Han hevder Moss Avis har krisemaksimert kommunens økonomiske situasjon, og at alt er i orden så lenge venstresiden styrer.

Etter Fremskrittspartiets syn er det helt tydelig at kommunen sliter betydelig økonomisk. Kommunen går og har gått med et reelt driftsmessig underskudd i mange år, men er blitt reddet ved ekstraordinære utbytter i Østfold Energi, ved ta av tidligere avsetninger til fremtidige investeringer, ved å inntektsføre momskompensasjon fra investeringer og ikke minst ved å skru opp den svært usosiale eiendomsskatten.

Overdrivelse

Så det å hevde at kommunen har kontroll på økonomien er en sterk overdrivelse. Kommunens vanskelige økonomiske situasjon kommer tydelig fram når vi ser at dagens styringsflertall har redusert antall sykehjemsplasser de siste årene, kuttet viktige tilbud til de svakeste og sykeste eldre etc.

Det er verdt å merke seg at kommunen for kort tid siden måtte ta opp et lån på 50 millioner kroner for å være sikker på å kunne utbetale lønn til de ansatte. Denne kassakreditten ble heldigvis ikke brukt, men viser hvor alvorlig situasjonen er.

Hvis kommunen får en god og stabil økonomi, vil dette trygge gode og viktige tjenester og også sikre arbeidsplassene.

Lønnsutgifter

Når vi vet at hovedutgiften til kommunen er lønnsutgifter er det naturlig å se på bemanningen når man skal få ned utgiftene. Når vi i tillegg vet at Moss kommune har en meget dyr organisering og et betydelig toppbyråkrati som ligger langt over mange andre sammenlignbare kommuner, er det naturlig å se om vi kan få redusert noen ansatte her.

Alle partier i Moss bystyre har vedtatt at vi skal redusere antall ansatte, men de andre partiene vil kun bruke naturlig avgang, Dette har vi nå sett at ikke fungere hensiktsmessig, spesielt ikke for dem av oss som ønsker å skjerme skole og eldreomsorg i størst mulig grad.

Derfor har Fremskrittspartiet fremmet forslag om å redusere antall ledere og mellomledere og overføre mer makt og myndighet til dem som vet hvor skoen trykker. Med Fremskrittspartiets forslag vil vi komme ned på nivå med andre sammenlignbare kommuner, noe som er nødvendig.

Dramatisk

Selv om LO-lederen hevder at alt er i orden økonomisk i Moss kommune så har ordføreren sagt at den økonomiske situasjonen i kommunen er dramatisk. Jeg er enig med ordføreren, og derfor fremmet Fremskrittspartiet mange forslag for å få økonomien under kontroll i forrige bystyremøte.

Dessverre valgte de andre partiene å si nei til samtlige av våre forslag, uten å fremme et eneste forslag selv. Dette synes jeg er ansvarsfraskrivelse, da kommunen trenger politikere som tør og vil rydde opp.

Da må man dessverre ty til noen kraftige grep. Da vil vi kunne stoppe sterkt usosiale kutt innen skole og eldreomsorg og på sikt kunne redusere og fjerne eiendomsskatten.


 

Kommentarer til denne saken