Gå til sidens hovedinnhold

Frivilligheten i Moss styrkes. Vi ruster oss for framtiden

Artikkelen er over 4 år gammel

Aktuell kommenar av Anne Bramo, koordinator for styringspartiene i Moss.

AKtuell kommentar Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I løpet av de neste15 år -20 årene står velferdsNorge og velferdsMoss overfor gjennomgripende utfordringer. Befolkningen kommer til å endre sammensetning i alder. Vi blir veldig mange flere 80 pluss og veldig mange færre i yrkesaktiv alder. Svært mange eldre, også over 80 år, holder seg friske, men mange vil også kunne bli demente og de som har hjelpebehov har ofte et sammensatt og stort behov for tjenester i denne alderen.

Dette bildet gjør at vi må tenke nytt, tenke offensivt og tenke mer samarbeid. Offentlig sektor alene kommer ikke til å klare oppgavene. Simpelthen fordi vi ikke vil ha nok omsorgspersonell. Uansett om vi utdanner mange fler innen helse og omsorg og omstiller i privat sektor ,så vil ikke antallet strekke til. Vi må tenke nytt og tenke smartere.

Vi som utgjør styrings flertallet i Moss har tatt dette inn over oss og nettopp derfor arbeider vi nå systematisk gjennom våre handlingsplaner og budsjetter med å ruste oss for denne endringen.

Vi søker samarbeid med frivillig sektor for å tette hull i omsorgskjeden,gjennom for eksempel prosjekt handlehjelp. I tidligere budsjetter og i dette budsjettet bidrar vi i samarbeid med frivillige til møteplasser for eldre, besøkstjeneste for de eldste eldre som ikke kan komme ut og følge til legen tjeneste . Pårørende er og blir viktig og derfor styrker vi også dette arbeidet.

Mange pårørende føler et stort ansvar og føler seg alene med ansvaret for sine. Familieomsorgen i Norge utgjør mange tusen årsverk og nå ønsker vi å bidra til å styrke deres rolle gjennom å åpne et pårørende senter i samarbeid med foreninger som utøver pårørende arbeid. Vi tilbyr også en rekke lag og foreninger et frivillighetens hus ,- noe de har ønsket seg lenge for å kunne samarbeide i det daglige med gjennomføring av aktivitet og utvikling av nye tilbud.

Vi har akkurat fått på plass en frivillighetskoordinator for byen, på tvers av de ulike typene frivillighet. Gjennom denne kan det skje spennende samarbeid på tvers framover.

Moss kommune tilfører frivilligheten penger og oppgaver, som en anerkjennelse av at frivilligheten får mye ut av penger og at det å stimulere befolkningen til frivillighet gir en dobbelt effekt. Det er meningsfullt for både den som er frivillig og den som mottar frivillighet. Frivilligheten har alltid gått foran og tettet hull i velferdsstaten. De er raske på omstilling og de er flinke til nytenkning.

Vi trenger en sterk , fri og fremoverlent frivillig sektor i Norge og i Moss. Heldigvis har vi et stort mangfold av organisasjoner og enkelt frivillige i Moss og uten deres innsats ville det ikke vært mulig å opprettholde det velferdsnivået vi har i dag eller det behovet vi vil ha i fremtiden.

Frivillige innsats i Norge tilsvarer 138.000 årsverk. 61% av befolkningen over 16 år er frivillige. Det gir en topp plassering i verden sammen med Sverige. Verdiskapningen i frivillig sektor i Norge var på 128 milliarder kroner i 2013. Hele 63% av inntektene i frivillig sektor er egen genererte, mens 23% av inntektene kommer fra det offentlige. Er det rart at vi ønsker å samarbeide, lære av, bidra og stimulere denne sektoren i Moss.

Det gledelige er også at vi de siste årene har fått enda flere nye frivillige organisasjoner som har etablert seg i Moss. Velkommen skal dere være, takk for samarbeidet til alle organisasjonene og tusen takk til hver og en av dere som står på og bruker av deres frie tid og vilje innen frivilligheten!

Riktig god jul og et godt frivillighetens nytt år fra oss i Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne i Moss.

Kommentarer til denne saken