Èn av fire nordmenn har en sykdom relatert til muskel- og skjelettsystemet. Norsk Revmatikerforbund (NRF, 36 000 medlemmer) taler pasientene og de pårørende sin sak.

Å leve med revmatisk diagnose

Det er over 200 revmatiske diagnoser. Det å være syk oppleves forskjellig fra person til person og avhengig av alvorlighetsgrad.  Uansett diagnose så er det utfordrende å finne frem og få hjelp på egen hånd. For mange pasienter kan det ta årevis med utredninger, smerter og plager før man får en diagnose. Som ny diagnostisert må og bør man tilegne seg kunnskap om egen helse og mestring.  Det kan være smart å lese seg opp på diverse medisiner, bivirkninger, behandling og rehabiliteringstilbud. I tillegg må man gjennom en jungel av regelverk i NAV, og orientere seg om hvilke rettigheter man har som pasient. Det oppleves psykisk og fysisk tungt for mange å ha en revmatisk sykdom. Det å være kroniker påvirker livskvaliteten til pasienten så vel som for pårørende. Revmatikerne trenger siste nytt innen forskning og behandling som kan være med på å bedre hverdagen til den enkelte.

NRF tilbyr et fellesskap og inspirasjon i lokale lag

Mange ønsker seg et fellesskap med andre som er i samme situasjon der de bor. NRF har 225 lokale lag som tilbyr ulike arrangementer og aktiviteter. Moss, Rygge, Råde og Våler er et lokalt lag med over 600 medlemmer. Vi tilbyr mange forskjellige aktiviteter, bla lagsmøter, håndarbeidsgruppe, treningsaktiviteter i skogen, i gymnastikksal og i varmtvannsbasseng. Mange har stor glede av medlemskapet sammen med andre i nærområdet. Alle våre aktiviteter blir drevet av frivillige hele året igjennom.

Rehabilitering og kommunene

Helseminister Bent Høier har fulgt mange av NRFs råd i den nylanserte Opptrappingsplanen for rehabilitering. Det er gledelig! Vi forventet at det skulle være finansiering til rehabilitering til kronikere i statsbudsjettet. Det kan ikke NRF se at det gjør. Regjeringen må vise at de mener alvor med rehabilitering til oss. Det vi har sett til nå er at flere har bygget ned tilbud i spesialisthelsetjenesten uten å ruste opp tilsvarende i primærhelsetjenesten i kommunen. Resultatet er at kronikere står uten tilbud mange steder.  Årets Revmatikerdag brukes på å sette rehabilitering på dagsorden i kommunene. Dette betyr i praksis tilbud om å benytte varmtvannsbasseng (34 grader) og bedre og raskere tilgang til fysioterapi.

Moss kommune har varmtvannsbasseng og revmatikerforeningen har ukentlig 11 treningspartier med ca 240 revmatikere som får kyndig instruksjon av frivillige. Moss og omegn Revmatikerforening betalte i 2015 kroner 298.334,- til Moss kommune for leie av varmtvannsbassenget. Foreningen betaler fullt ut for at alle de frivillige gis trenerkurs, årlige livredningskurs samt innkjøp av adekvat utstyr til bruk i vannet. Dette forebyggende, behandlende og rehabiliterende tilbudet som gis i vår regi, burde bli dekket av kommunene.

Vårt ønske for dagen er at kommunene som vi sokner til ser verdien av vårt arbeid og inngår et spleiselag som gir vår forening mulighet til å la den enkelte delta uten for store kostnader. Dette er god samfunnsøkonomi og vinn – vinn for alle parter.