– Utfordringene på Hoppern kan løses

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Aktuell kommentar skrevet av Lars Tveiten, vara til styret i MKeiendom og leder av Rødt Moss og Omegn

DEL

Lokale nyheter

MeningerSosial- og helsedirektoratet anbefaler et generelt minstekrav for skolers uteareal på 50 kvadratmeter per elev. Opplæringsloven sier at skoleeier skal følge fagmyndigheters til enhver tid gjeldende anbefalinger ved bygging av nye skoler.

Dette gjelder også for Moss kommune, som ikke kan velge å se bort ifra dette kravet ved bygging av nye Hoppern skole. Men det finnes løsninger.

I 2003 kom rapporten «Skolens uteareal – Om behovet for arealnormer og virkemidler ». Den er utgitt av Sosial- og helsedirektoratet, og slår fast at både størrelsen på og utformingen av skolers uteareal har direkte innvirkning på folkehelsa. Gode utearealer reduserer mengden vold, mobbing og uro blant elevene, og stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne. Rapporten stiller også krav om minste samlede areal gradert etter skolestørrelse og antallet elever. Disse kravene gjorde jeg styre og administrasjon oppmerksom på i styremøte i Moss Kommunale Eiendom (MKE) mandag 6. juni. I samme møte viste jeg også til Opplæringslovens § 9a-2, som sier følgende om det fysiske miljøet:

«Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.»

Det fysiske miljøet SKAL altså være i samsvar med de faglige normene, og i den nevnte rapporten skilles det også mellom nye og eksisterende skolebygg: «For nye skoleanlegg må minstekravene være tilfredsstilt, og arealene skal være samlet innenfor skolens uteareal»(side 9). Rødts representant viste til det samme i møtet i Formannskapet senere samme dag. Forprosjektet som ble presentert for Formannskapet (og styret i MKE) viser en skolegård med et uteareal på 12 000 kvadratmeter fordelt på 450 (pluss eventuelt 90) elever.

Dette er i strid med anbefalingen fra Sosial- og Helsedirektoratet, som sier at en skole med 450 elever skal ha minst 18 750 kvadratmeter uteareal (og 21 000 dersom skolen har 540 elever). Opplæringsloven sier at ved prosjektering og bygging av nye skoler SKAL man ivareta anbefalingene fra fagmyndighetene. Sosial- og helsedirektoratet presiserer også at skolegården skal være sammenhengende, så man kan altså ikke velge å anse landskapsvernområdet på Jeløya som del av skolegården. Den prosjekterte skolen er altså etter alle solemerker ulovlig etter Opplæringsloven. Det har vært en feil når man øyensynlig har ansett Sosial- og helsedirektoratets anbefaling om minstekrav til utearealer som nettopp det - en anbefaling, mens Opplæringsloven altså har et SKAL-krav: Anbefalingene SKAL følges.

Imidlertid er ikke anbefalingen (eller kravet) for Hoppern skole 50 kvadratmeter per elev, som det hevdes fra flere hold, dette generelle kravet gjelder for mindre skoler med opptil 300 elever. Hoppern skole prosjekteres i utgangspunktet for 450 elever, med mulighet for å bygge på tre klasserom for tilsammen ytterligere 90 elever. Dermed er det gjeldende kravet 15 000 kvadratmeter pluss 25 kvadratmeter for hver elev over 300 (altså totalt 18 750 for en skole med 450 elever, 21 000 for 540 elever).

Dette er det verdt å merke seg, fordi det betyr at kravene kan innfris – dersom det er vilje til det. Det betyr nemlig at man nærmer seg kravet betraktelig, eller til og med innfrir det helt, ved å ta i bruk arealer på taket av idrettshallen, og/eller flytte parkeringsplassen (til for eksempel Ila) og flytte skolebygningen i den retningen for å få en større, sammenhengende skolegård. Eventuelt er det mulig å flytte idrettshallen, for å frigjøre de 2 950 kvadratmeterne i sin helhet til utearealer for elevene. Ved å kombinere disse grepene vil vi sørge for gode vilkår for trivsel og læring i et godt psykososialt miljø. Og som en rein bonus slipper Moss kommune å bryte opplæringsloven.

Alt dette lar seg gjøre. På Hoppern.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags