Hva slags dobbeltsporet jernbane tror dere at vi får, Tage Pettersen, Inger-Lise Skartlien, René Rafshol, Jon Ivar Nygård, Sindre Martinsen-Evje, Thor Edquist og Ole Haabeth?

23. november skrev dere til Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen: «Østfold er porten til Europa på de fleste områder for landet vårt. Ikke minst gjelder dette transport av gods og mennesker. Samtidig vet vi at en stor del av innbyggerne bosatt i Østfold pendler til hovedstaden for å jobbe i viktige samfunnsfunksjoner og bedrifter». Brevet skulle påvise manglende bevilgning til planlegging av InterCity- utbyggingen (IC) i Østfold.

Og jeg er fullstendig enig i beskrivelsen.

Dobbeltsporet gjennom Østfold skal og MÅ være attraktivt, for gods og passasjerer, lokalt og på lengre distanser. Det er denne ENE banen vi får og den må fungere. Jernbaneverket(JBV/Bane NOR) ønsker å få mange godstog fra Sverige og kontinentet inn på dobbeltsporet (Se http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/Ostfoldbanen/nyheter2/gods-pa-ostfoldbanen/): Ett tog i timen, hver vei, døgnet rundt bortsett fra midt i rushtiden. 100 km i timen gjennom stasjonsområdene i bysentra. Det er bl.a. dette dere spurte om penger til.

Men det er ikke dette JBV/Bane NOR planlegger!

«Fremtidens Østfoldbane – En regional bybane» er beskrivelsen JBV/Bane NOR selv bruker i «Vurdering av stasjons- og knutepunkts-utvikling», 09.01.2012. Planleggingssjef for IC i Østfold, Elisabeth Nordli, sier følgende 30.11.2016: «Ekspresstog til Gøteborg og kontinentet samt nødvendig økning i godstrafikken er et annet prosjekt». Hvilket annet prosjekt er det? På en konferanse om jernbanen Gøteborg – Oslo i Brüssel 15.11.2016 understreker stats-sekretær i samferdselsdepartementet Tom-Christer Nilsen at det er krevende nok å finansiere den ene banen som nå planlegges. Underforstått: noen flere linjer enn denne ene nye til utlandet er helt utelukket i overskuelig framtid.

Den samme planleggingssjef har bl.a uttalt: «Dobbeltspor gjennom byene planlegges nå primært for passasjertransport mellom Østfoldbyene og Oslo». Og videre: «Det hadde vært fint å komme seg fort til Sverige, men det er ikke dette behovet vi først og fremst er satt til å løse. Vi skal få folk til og fra hjem, jobb, skole og aktiviteter – det vil si mellom byene på Østlandet».

I høst la tre arkitektfirmaer fram forslag til stasjonsområdet i Sarpsborg. Oppdragsgiver var bl.a. Sarpsborg Kommune, JBV/Bane NOR og Østfold Fylkeskommune. Forslagene kan neppe realiseres. Problemet var at arkitektene neppe visste at det skulle gå godstog der.

Så langt vi vet la de fram forslag som forutsatte kun persontog. Godstog krever større støy- og sikkerhets-soner.

JBV/Bane NOR planlegger en «regional bybane.» Banen vil gå «der folk bor,» men uten å stoppe mange steder som en bybane, kun i sentrum. Dette er verken bybane eller IC, men en slags regionbane.

Disse ordførere poengterte «Østfoldbanen er porten til Europa?» da de henvendte seg til sentrale myndigheter under budsjettkampen. Og de fikk mer penger til planlegging av «porten til Europa.»

Men da må dere fortelle JBV/Bane Nor at de skal planlegge «porten til Europa.» Det er jo det dere fikk penger til og som også er en del av Stortingets bestilling. Eller må vi gjøre departement og Storting oppmerksom på at JBV/Bane Nor planlegger noe annet enn det de fikk penger til?

Dette er realitetene. Da må dere bidra til at banen som skal bygges faktisk fyller dette formålet, i størst mulig grad, med minst mulig ulemper for befolkningen.

LES OGSÅ

Om traseer, tog og uklare beslutninger. Hvem er sjuende far i huset?

Bønn til Østfold-ordførerne: Stå samlet om alternative utredninger